Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”

Katolicka Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” (Archidiecezja Częstochowska)
przy parafii św. Aleksego w Przedborzu.

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” w świetle kościelnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 299) jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.
W świetle polskiego prawa państwowego jest organizacją kościelną Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” z siedzibą w Częstochowie, erygowaną dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego dnia 14. lutego 2000 r.

Jako organizacja kościelna posiada osobowość cywilno-prawną. Posiada ustanowionego kapłana-moderatora (asystenta kościelnego) i jego zastępcę oraz kapłanów-asystentów, ustanowionych przez miejscowych biskupów w poszczególnych diecezjach, w których jest większa liczba członków Wspólnoty.

Nazwa Wspólnoty „MAMRE” – nawiązuje do Księgi Rodzaju 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota żyje według swych 12 Drogowskazów, które są wyrazem doświadczenia i odkrywania Bożego powołania. Zawierają one istotę duchowości i formacji Wspólnoty.

Patronami Wspólnoty są Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św. Andrzej Bobola KM (1591-1657) oraz św. Józef – patron kapłanów Wspólnoty.

Więcej informacji:

Wspólnota działa według Statutu, do którego załączone jest 12 Drogowskazów określających jej duchowość, zasady życia i zobowiązania członków Wspólnoty. Ma ona charakter ewangelizacyjny i prorodzinny. Jej celem jest służenie głównie rodzinom, ale też osobom samotnym. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe, ludzi różnych zawodów, młodzież, osoby żyjące samotnie i całe rodziny. Pomaga swoim członkom wzrastać w świętości i pragnie przyczyniać się do odnowy i uświęcenia życia w rodzinach, w parafiach, w różnych wspólnotach kościelnych. Korzysta m.in. z doświadczeń katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Członkowie Wspólnoty, pragnąc wspólnie wzrastać w świętości, podejmują zobowiązania m.in. do codziennej modlitwy (w tym przynajmniej dziesiątka Różańca, osobiste spotkanie modlitewne z Panem), do czytania Pisma św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego (lub innych dokumentów Kościoła: papieskich, soborowych…), do adoracji Najświętszego Sakramentu (przynajmniej raz w tygodniu), do udziału w spotkaniach Wspólnoty i w rekolekcjach, do kształtowania swego życia według zasad Ewangelii i Drogowskazów Wspólnoty oraz do abstynencji od jakichkolwiek używek (Wspólnota posiada Księgę Krucjaty Abstynenckiej „Mamre”). Każdego wieczoru rodziny starają się gromadzić razem na wspólną modlitwę różańcową połączoną z odśpiewaniem hymnu Wspólnoty. Wspólnota podlegająca Arcybiskupowi Częstochowskiemu ma swego moderatora (kapłana), który sprawuje pieczę nad Wspólnotą. Moderatorowi pomocą służy Rada Wspólnoty i odpowiedzialni za poszczególne małe grupy i diakonie (służby).

W ramach Wspólnoty działają następujące diakonie: diakonia jedności, ewangelizacyjna, muzyczna, liturgiczna, medyczna (lekarze, psychologowie, psychiatrzy), prorodzinna, wychowawcza, słowa, modlitwy, artystyczna, archiwalna, sprzętowa, charytatywna, gospodarcza oraz grupa posługi charyzmatycznej (prorockiej, uzdrawiania, uwalniania). Wspólnota poprzez ten wachlarz posług służy poszukującym Boga, dążących do świętości, ale także wobec zagubionych, potrzebujących, chorych i zniewolonych, realizując w ten sposób misje ewangelizacji świata, która jest nakazem Pana i tym samym powołaniem całego Kościoła. W ramach tej misji Wspólnota korzysta z charyzmatów jako wspaniałego bogactwa łaski dla żywotności apostolskiej i świętości całego Ciała Chrystusa (KKK 800), poddając je szczegółowemu rozeznaniu. Posługuje zatem między innymi modlitwą wstawienniczą o uwolnienie, uzdrowienie i o wylanie Ducha Świętego.

Szczególnie mocno rozwija się diakonia charytatywna, i tak od roku 2008 powstała Fundacja Świętego Barnaby, mająca swoją osobowość prawną. W ramach swej działalności statutowej Fundacja m.in. pomaga kilkuset rodzinom, nie tylko w sposób materialny, lecz także duchowy, prowadząc spotkania ewangelizacyjne dla podopiecznych.

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” wspomaga wysiłki duszpasterskie kapłanów i katechetów, którzy korzystają ze spotkań i rekolekcji prowadzonych przez Wspólnotę, a także przysyłają swoich parafian, aby zaczerpnęli darów tej Wspólnoty i mogli się nimi dzielić w swoich parafiach.

Wspólnota prowadzi swą działalność wydawniczą oraz radio działające w celu ewangelizacji i formacji szczególnie osób, które się z nią zetknęły.

Formacja we Wspólnocie jest oparta głównie na Piśmie św., na nauce Kościoła Katolickiego i na dziełach mistyki świętych mistrzach duchowości. Jest to pełna formacja chrześcijańska obejmująca też formację teologiczną, liturgiczną, ascetyczną, mistyczną, eklezjologiczną, moralną i ewangelizacyjną. Duży nacisk jest też kładziony na wymiar intelektualny, rozumowy naszej wiary. Obecnie formacja dla kandydatów i członków Wspólnoty odbywa się w ramach studium Szkoły Nowej Ewangelizacji w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Teoretyczny zakres formacji przekłada się bardzo konkretnie na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez wymienione wyżej formy aktywności pastoralnej i ewangelizacyjnej.

Więcej informacji na:

http://mamre.radom.pl/

http://mamre.pl

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153