Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu udzielił Apostołom i ich następcom władzy odpuszczania grzechów.

Sakrament Pokuty ma nam pomóc uwolnić się od zła i grzechów.

Sakrament Pokuty i Pojednania odpuszcza wszystkie grzechy popełnione po Chrzcie Świętym.

Każdy grzech jest odwróceniem się od Boga, zerwanie więzi z Nim. Rani też więź z Kościołem.

Aby uzyskać odpuszczenie grzechów, należy spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

O Sakramencie Pokuty – <więcej>

Do sakramentu Pokuty i Pojednania można przystąpić w naszej Parafii podczas każdej Mszy Św. W Każdy pierwszy piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz.8:00

JEZUS SAM ODPUSZCZA GRZECHY

PARALITYK – Łk 5,17-26

„Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów.”

NAWRÓCONA JAWNOGRZESZNICA – Łk 7, 36-50

„Odpuszczone są twoje grzechy.” „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.”

KOBIETA CUDZOŁOŻNA – J 8, 1-11

” I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.”

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153