Małżeństwo

„… Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.”

Mt (19, 5 – 6)

O Sakramencie Małżeństwa – <więcej>

Zasady przygotowania narzeczonych do małżeństwa

Św. Jan Paweł II bardzo mocno akcentował potrzebę przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa: „Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. … Przygotowanie do małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy i ciągły. Składa się ono z trzech podstawowych etapów, którymi są: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie” (Familiaris Consortio, 66).
Ojciec Święty Franciszek także wiele troski poświęca małżeństwu i rodzinie. Często swoje słowo kieruje do ludzi młodych, którzy myślą o zawarciu małżeństwa. Szczególnie cenne są uwagi zawarte w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia: „Zachęcam wspólnoty chrześcijańskie, by uznały, że towarzyszenie narzeczonym na drodze ich miłości jest dobrem dla nich samych. … Istnieje wiele uprawnionych sposobów organizowania bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a każdy Kościół lokalny rozezna, który z nich jest najlepszy, zapewniając odpowiednią formację, która jednocześnie nie zniechęci młodych do sakramentu. … Jest to rodzaj „inicjacji” do sakramentu małżeństwa, który zapewni im niezbędne elementy, aby mogli go przyjąć z najlepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością” (Amoris Laetitia, 207).

Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła zasady dotyczące przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Są one normą obowiązującą we wszystkich diecezjach: „Niezależnie od katechizacji w szkole, należy w każdej parafii – jako program optymalny – prowadzić dla tej młodzieży roczną katechizację, przedmałżeńską, obejmującą co najmniej 25 spotkań, analogicznie do przygotowania przed I Komunią św., czy przed bierzmowaniem” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 25).
„Jeśli z poważnych racji, nie było możliwe powyższe przygotowanie, należy podjąć skróconą katechizację przedmałżeńską, w formie przynajmniej 10 spotkań” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 26).
„W ramach przygotowania do małżeństwa, należy przeprowadzić co najmniej trzy spotkania z narzeczonymi, w Parafialnej Poradni Rodzinnej” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 31).

Biskup Henryk Tomasik

Trzy miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w celu przeprowadzenia kanonicznego badania narzeczonych. Należy przynieść następujące dokumenty:

  • aktualną metrykę chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz;
  • dowody osobiste;
  • ostatnie świadectwo katechizacji;
  • świadectwo bierzmowania;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne jest tylko 3 miesiące), gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

Poradnia Rodzinna
ul.Kielecka 12 (wikariat), czynna w II i IV niedzielę miesiąca, od godz. 9.00 do 11.00

Małżeństwo nie tylko uświęca małżonków, ale jest też ludzkim wyrazem kultu i uwielbienia Boga.
Małżonkowie uświęceni łaską sakramentu zaczynają tworzyć Kościół domowy.

Jeżeli zależy Ci na rozwoju duchowym twojego małżeństwa przystąp do trzeciego kręgu Domowego Kościoła! ZAPRASZAMY – <więcej informacji>

MODLITWA MAŁŻONKÓW – <więcej>

„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.”

(1 Kor 13, 4-8)

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153