Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Bierzmowanie odbywa się w naszej Parafii zazwyczaj raz w roku, w czerwcu. Do przyjęcia tego sakramentu przygotowujemy zarówno młodzież, jak i dorosłych.

BIERZMOWANIE – 2016r.

DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA WAS…

13.06.2016r. , współpatron naszej Parafii, święty Antoni świętował swoją obecność pośród nas. Znów dane nam było wpatrywać się w tę niezwykłą postać świętego, który, mimo dzielących nas wieków od Jego życia, jest nam bliski i nieustannie obecny w naszej codzienności. Przyzwyczailiśmy się, że św. Antoni jest przywoływany szczególnie wtedy, gdy chcemy znaleźć rzecz zagubioną. Doświadczenie wiary mówi, że często tak bywa, święty Antoni staje się skuteczny. Tymczasem Jego Patronat nie zamyka się wyłącznie na rzeczach zagubionych. On czuwa i wstawia się za nami nieustannie, szczególnie wtedy, gdy zagubimy się w naszym życiu, gdy stracimy sens naszej drogi, a trudności i krzyże przysłonią nam odwieczny cel.

Od wielu lat, w dniu odpustu parafialnego ku czci świętego Antoniego, gościmy w progach naszej świątyni Księdza Biskupa, który przybywa do nas z darem Ducha Świętego. Tak było także w tym roku. 13 czerwca, w samo południe, ks. Biskup Adam Odzimek położy ręce na młodych dziewczętach i chłopcach z trzecich klas gimnazjalnych, a Duch Święty zstąpi na nich, umocni i pośle ich z misją ewangelizowania świata. Czy to tylko pobożne życzenie? Czy jest możliwe, by dokonała się w nich taka niezwykła przemiana, która przeniesie oczekiwany skutek? Z naszej strony potrzebna jest modlitwa o dar umocnienia tych młodych serc. xdzh

BIERZMOWANIE – 2014r.

W odpustową uroczystość ku czci świętego Antoniego ponad 80. gimnazjalistów przyjęło z rąk ks. Biskupa Adama Odzimka Sakrament Bierzmowania. Mamy nowych „świadków” Ewangelii i na nich z nadzieją, że opuszczając mury naszej prastarej świątyni, pójdą za wezwaniem Ducha Świętego, by swoim życiem i słowem ukazywać piękne oblicze człowieka . Mając na uwadze wielkie zadania jakie ich czeka, rodzi się pytanie: Czy podołają zadaniu? Czy starczy im odwagi i miłości? To wszystko zależy od tego jak przyjęli dary Ducha Świętego. Dziękuję młodzieży i ich rodzicom. Liczymy na waszą aktywność jako dojrzałych chrześcijan. xdzh

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153