Bractwo Szkaplerza

SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI

W dniu 25 marca 2023 roku podczas Mszy św. o godz 12:00 ,w Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ,O. dr Włodzimierz Tochmański z Czernej – prowincjonalny moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, erygował Bractwo Szkaplerza w naszej parafii. W tym dniu przystąpiło 17 osób do Bractwa.

W dniu 16 lipca w święto Matki Bożej z Góry Karmel odbyła się uroczystość poświęcenia płaszczy brackich.

Moderatorem Bractwa jest ks. Proboszcz Henryk Dziadczyk. Opiekunem ks.Michał Bartosiak.

W rodzinie szkaplerza obecnie jest 105 osób. Spotkania Rodziny i Bractwa Szkaplerza odbywają się w trzeci poniedziałek każdego miesiąca.

Wcześniej istniała w naszej parafii  Rodzina Szkaplerzna  (od 16 lipca 2012 roku, liczyła 58 osób). Wcześniej parafianie przyjmowali szkaplerz poza parafią a najczęściej w parafii św. Lamberta w Radomsku, gdzie jest czczony obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Dzięki otwartości Księdza Proboszcza Henryka Dziadczyka stało się to możliwe w naszej parafii. Był to również wyraźny znak, że Maryja chce mieć w Przedborzu dzieci okryte swym Płaszczem.

Chętni członkowie prenumerują biuletyn Rodziny Szkaplerznej, który informuje o różnych wydarzeniach z życia Rodziny Szkaplerznej w Polsce. Podejmujemy też różne inicjatywy modlitewne jak np. modlitewna pomoc naszym kapłanom czyli apostolat margaretka a także całoroczną modlitwę w różnych intencjach naszej parafii. Ostatnio prowadzimy różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwszą sobotę miesiąca przed mszą św. wieczorową.

Szkaplerz jest piękną formą pobożności maryjnej, które dzięki swej prostocie jest zrozumiałe dla wszystkich i skutecznie wpływa na wzrost wiary katolickiej. Dla wiernych przyjmujących go szkaplerz jest znakiem duchowego włączenia do zakonu karmelitańskiego, celem uczestniczenia w jego dobrach duchowych. Poprzez szkaplerz czciciele Matki z Góry Karmel wyrażają pragnienie kształtowania swego życia w oparciu o Jej przykład jako Matki, Opiekunki, Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmując czystym sercem słowo Boże i oddając się żarliwej służbie braciom. Wielkim propagatorem nabożeństwa szkaplerznego był Jan Paweł II, nosił szkaplerz karmelitański „na sercu od bardzo długiego czasu” tzn. od 10 lat do śmierci.

Ktokolwiek umrze odziany w szkaplerz, nie zazna ognia wiecznego.

Matka Boża

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

A TY CZY JUŻ WYBRAŁEŚ KONKRETNĄ FORMĘ NABOŻEŃSTWA MARYJNEGO?

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko szkaplerza Św., Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królo­wo szkaplerza Św., ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.

Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że Serce Twoje wzruszy się moim błaga­niem i wysłuchasz mnie w moich problemach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w szkaplerzu św. żyć i umierać pragnę. Amen.

„Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą.”

bł. Jan Paweł II

Przywileje i obowiązki noszących Szkaplerz

Przywileje noszących szkaplerz

 1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym nie zostanie potępiony.
 2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
 3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz święty i zachowuje czystość według stanu, zostanie wyprowadzony(a) z czyśćca osobiście przez Matkę Bożą w pierwsza sobotę po swej śmierci.
 4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem Karmelitańskim i maja udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Obowiązki noszących Szkaplerz

 1. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
 2. Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz.
 3. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją Obronę).
 4. Czynić dobrze bliźnim.

Praktyki zalecane noszącym Szkaplerz Święty

 1. Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej przystępować do spowiedzi i Komunii świętej.
 2. Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.
 3. Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego (drobne umartwienie).

Praktyczne uwagi dla przyjmujących Szkaplerz

Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową. Chociaż przyjęcie powinno dokonywać się przy pomocy szkaplerza sukiennego, można go później, według osobistego uznania, zastąpić medalikiem szkaplerznym, który z jednej strony powinien mieć wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, a z drugiej strony wizerunek Matki Bożej.

Przyjęcia do Szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz. Gdy zniszczy się sukienny Szkaplerz albo zgubi się medalik, nabywa się nowy i nakłada się prywatnie. Nie jest wymagane poświecenie nowego szkaplerza. Gdyby jednak tego pragnął zainteresowany, może to uczynić każdy kapłan lub diakon.

Nie przyjmuje się do Szkaplerza osób nieobecnych. Wyjątek stanowią osoby ciężko chore, żołnierze lub więźniowie. Można im przesłać poświęcony Szkaplerz, a dane personalne przekazuje do Księgi Przyjętych do Szkaplerza.

Zniszczony sukienny Szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go wyrzucać do śmieci, gdyż byłoby to świadectwem braku czci dla samego znaku, jak i dla Tej, od której go otrzymaliśmy.

Jeśli ktoś przyjąwszy Szkaplerz, nie nosił go dłuższy czas czy to z zapomnienia, czy z niedbalstwa, czy z powodu zgubienia go, nie musi go na nowo przyjmować z rak kapłana. Wystarczy, że sam sobie go ponownie założy, żałując za zaniedbania i podejmie wymogi nabożeństwa. Gdy ktoś odrzuci Szkaplerz z pogardy, a zrozumiawszy, że źle uczynił i chce ponownie wrócić do praktyki nabożeństwa, obrzęd nałożenia przez kapłana musi być powtórzony. Jeśli ktoś przyjął Szkaplerz, ale zdjął go z powodu grzesznego życia, a następnie nawrócił się, wyspowiadał i chce czynić pokutę, to wystarczy tylko ze skruchą ucałować swój dawny szkaplerz i nałożyć go samemu odnawiając pragnienie życia zobowiązaniami szkaplerznymi. Jeśli ktoś żył w grzechu i nosił Szkaplerz, a nagle otrzymał łaskę opamiętania i nawraca się, to niech podziękuje Maryi że w ogóle powrócił! Niech odnowi swoje przyrzeczenia szkaplerzne po spowiedzi i Komunii św. Niech odda się na nowo Maryi i ucałuje Szkaplerz z postanowieniem godnego noszenia Jej habitu.

Stolica Święta nie widzi przeszkód, aby Szkaplerzem odziewać również małe dzieci. Zaleca się jednak, aby były już w takim wieku, by mogły zrozumieć podstawowe prawdy wiary. Wiedząc, kim jest Maryja, owocniej będą mogły przyjąć dar macierzyńskiej miłości.

Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. Nie czyni zadość obowiązkom nabożeństwa ten, kto przyjąwszy Szkaplerz wiesza go w mieszkaniu, np. na ścianie. Wielkość łask obiecanych poprzez Maryję domaga się od nas noszenia Szkaplerza w sposób godny.

Szkaplerz karmelitański w pytaniach i odpowiedziach <więcej>

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153