1. Zakończyła się Oktawa Bożego Ciała. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali czynny udział w przeżyciach tych świętych dni.
  2. Przypominam, że rozpoczęły się prace konserwatorskie głównego ołtarza. Tabernakulum znajduje się na ołtarzu bocznym Jezusa Ukrzyżowanego. Tam należy klękać wchodząc do świątyni. Prace potrwają kilka miesięcy. Bóg zapłać za każdą ofiarę przeznaczoną na ten cel.
  3. W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.
  4. Przypominamy, że 30 czerwca Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę, powrót 1 lipca.
  5. Kończy się rok szkolny. Czy nie powinniśmy przede wszystkim Bogu podziękować za cały rok zdobywania wiedzy, umiejętności i kształtowania osobowości? Zapraszamy wszystkie uczennice i uczniów, a także rodziców i nauczycieli, na Mszę Dziękczynną za ten rok szkolny w piątek o godz. 8.00.
  6. Przypominamy także, że już za tydzień, 25 czerwca o godz. 19.00 będzie spotkanie pielgrzymów, którzy 24 września udają się do Meksyku na spotkanie z Matką Bożą z Guadalupe. W spotkaniu weźmie udział przedstawicielka biura podróży „Junior” – organizatora pielgrzymki.
  7. Pozdrawiamy Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.