1. Tydzień temu przeżywaliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Albert Warso. Jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję za złożone ofiary jako wyraz wdzięczności za poprowadzenie rekolekcji.
 2. Dziś mamy Niedzielę Palmową. Podczas każdej Mszy świętej będą poświęcane palmy. Rozpoczynamy przeżycia Wielkiego Tygodnia, a szczytem będzie TRYDUUM PASCHALNE.
 3. WIELKI CZWARTEK to dzień ustanowienia EUCHA5RYSTII I KAPŁAŃSTWA. Zgromadzimy się o godz. 18.00, by sprawować pamiątkę WIECZYRZY PAŃSKIEJ. Następnie zachęcamy do adoracji przy Ciemnicy wraz z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne. Adoracja potrwa do godz. 22.00.
 4. WIELKI PIĄTEK to PAMIĄTKA ŚMIERCI PANA JEZUSA. Przeżycia tego dnia rozpoczniemy o godz. 17.00 wspólną
  Drogą Krzyżową na Dróżkach Modlitewnych. O godz. 18.00 zgromadzimy się w naszej świątyni na NABOŻEŃSTWIE MĘKI PAŃSKIEJ, by wsłuchać się w opis MĘKI PANA JEZUSA i adorować KRZYŻ I WRESZCIE PRZENIEŚĆ Pana Jezusa do
  Grobu. Ofiary złożone w tym dniu będą przeznaczone na Grób Pana Jezusa w Jerozolimie. Po nabożeństwie Męki Pańskiej zaśpiewamy trzy części Gorzkich Żalów. Po Gorzkich Żalach będzie Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Nowenna będzie codziennie po Mszy wieczornej aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Następnie adoracja przy Grobie Pana, która potrwa do północy. Przypominam, że w tym dniu obowiązuje post ścisły – zarówno ilościowy (raz do syta i dwa razy w mniejszych ilościach) jak i jakościowy (nie spożywamy pokarmów mięsnych).
 5. WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA. Uroczystości rozpoczniemy o godz. 18.00. Będzie Liturgia Ognia i poświęcenie Paschału, następnie Liturgia Światła, radosny Exultet, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, i EUCHARYSTIA. Adoracja wielkosobotnia potrwa całą noc do PORANKA ZMARTWYCHWSTANIA I REZUREKCJI, którą będziemy sprawować o godz. 6.00. Zachęcamy, by poszczególne Wspólnoty zgłaszały godzinę swojej adoracji. W Wielką Sobotę poświęcamy pokarmy na stół świąteczny. Poświęcenie rozpocznie się o godz. 9.00 – w świątyni i po wioskach, ostatnie poświęcenie w świątyni będzie o godz. 11.30. Tradycyjne zachowujemy w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 6. Bardzo serdecznie proszę, abyśmy wszyscy zaangażowali się we wspólne przeżycie tych dni. Będę się cieszył z obecności panów z Ochotniczej Straży Pożarnej przy Grobie Pańskim, a w Poranek Zmartwychwstania podczas procesji rezurekcyjnej. Będzie mi miło, jeśli ubogaci nasze uroczystości występ Orkiestry Przedborskiej. Serdecznie proszę, aby nasz parafialny chór ubogacił przeżycia. Próby ministrantów i zgodnie z ustaleniem ich opiekunów.
 7. W poniedziałek odwiedzimy chorych udzielając Sakramentu Pokuty i Komunii świętej. Odwiedziny rozpoczną się o godz. 9.00.
 8. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pana Jezusa: KŻR Matki B. Różańcowej oraz KŻR Przyłanki.
 9. Dziś w nocy odbyła się ekstremalna Droga Krzyżowa trasą „Ziemi Przedborskiej”.
 10. Trwają przygotowanie do Misterium o Męce Pańskiej „Do końca nas umiłował”. Na premierę Misterium zaprosimy prawdopodobnie w jedną z niedziel wielkanocnych.