Ogłoszenia – 03.05.2020

  1. Dzisiejsza  Niedziela  jest  nazywana  Niedzielą  Dobrego  Pasterza.  Jest  więc okazja, by pomodlić się w intencji kapłanów, zarówno tych, którzy są z nami i pomagają nam w drodze do nieba, jak również w intencji naszych Rodaków, rozsianych po różnych zakątkach diecezji i Polski, a nawet świata. Pomódlmy się  także  w  intencji  tych,  którzy  aktualnie  przygotowują  się  do  kapłaństwa. Dwóch naszych Rodaków przygotowuje się do kapłaństwa w Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej, a jeden  w  Seminarium  naszej diecezji Radomskiej.  
  2. Jest mi bardzo miło podać do publicznej wiadomości następującą informację nadesłaną przez Rektora Seminarium Duchownego w Częstochowie: Diakon PIOTR  SINKIEWICZ,  alumn  Wyższego  Seminarium  Duchownego  Archidiecezji  Częstochowskiej  w  Częstochowie,  urodzony  dnia  28  grudnia 1994  r. we  Włoszczowie,  jest  Kandydatem  do  święceń  Prezbiteratu (Kapłaństwa). Kandydat poleca się pobożnym modlitwom wiernych. Kto by wiedział o jego niewłaściwym postępowaniu lub jakichś przeszkodach, które by czyniły go niegodnym świętego kapłaństwa, w sumieniu jest obowiązany powiadomić bezzwłocznie miejscowego księdza proboszcza.
  3. Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej Parafii. Już niebawem  rozpoczną  się  dalsze  prace  konserwatorskie  przy  murach naszej świątyni. Trwają także prace konserwatorskie obydwu ołtarzy naw bocznych.
  4. Od  piątku  trwają  Nabożeństwa  Majowe,  które  sprawujemy  o  godz.  17.30. Przypominamy, że obowiązuje nas ciągle limit osób uczestniczących w nabożeństwach do 30 osób. Codziennie także możemy przeżyć dzięki łączności internetowej Apel Jasnogórski z naszej świątyni u Matki Bożej Serdecznej. Jest to inicjatywa naszego zespołu EMAUS. Zachęcamy do udziału.
  5. W nawiązaniu do Komunikatu Biskupa Ordynariusza o konieczności Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej, informujemy, że codziennie podczas każdej Mszy świętej kapłani oczekują na penitentów  w  konfesjonałach. Bardzo prosimy, by przychodzić do świątyni w maseczkach, także do spowiedzi.  
  6. W tym  tygodniu I-szy czwartek miesiąca z modlitwą za kapłanów.
  7. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów i jubilatów tego tygodnia.