Ogłoszenia – 26.04.2020

  1. W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna – podobniej jak wiele innych krajów na świecie – zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz – z powodu epidemii – zagraża skrajne ubóstwo. Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. W związku z tym, Ks. Biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz naszej Diecezji, zachęca wszystkich wiernych do ufnej modlitwy o deszcz. Pamiętajmy o tej intencji zarówno w naszych osobistych modlitwach, jak również w liturgicznych.
  2. Ks. Biskup prosi, byśmy przestrzegali zarządzeń, które mają na celu chronić nasze życie i życie innych. Zakładajmy maseczki idąc do świątyni i zachowujmy odległość ok. 2 m od siebie. Przestrzegajmy ilości wiernych na Mszy świętej (w naszej świątyni ok. 28 osób). Ks. Biskup proponuje, aby kapłani sprawujący liturgię pogrzebu, docierali na cmentarz własnym pojazdem. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii świętej „na rękę” – ta forma jest bezpieczniejsza niż do ust, ale pod warunkiem, że przyjmujący Komunię świętą „na rękę” podejdą jako pierwsi. Zachęcamy, aby przyjmujący „na rękę” ustawili się pierwsi do Komunii świętej.
  3. Najwyższy czas, abyśmy podjęli decyzję dotyczącą tegorocznej I-szej Komunii świętej. Proponuję, aby I-sza Komunia święta odbyła się w drugą niedzielę września, czyli 13 IX. Bardzo proszę, aby Rodzice drogą telefoniczną wyrazili swoją opinię na ten temat.
  4. Jestem bardzo wdzięczny za każdą ofiarę złożoną na konto parafialne. Jest ono dostępne na dole gazetki parafialnej, a także na stronie internetowej parafii. Przy okazji informuję, że funkcjonuje tylko nowa strona internetowa, która znajduje się na dole Gazetki.
  5. W tym tygodniu I-szy czwartek i I-szy piątek miesiąca, a od piątku Nabożeństwa Majowe, które będą sprawowane o g. 17.30. Można je oglądać także drogą internetową. Z racji epidemii nie będzie w tym roku Apeli Jasnogórskich. O godz. 21.00 jednoczmy się z Jasną Górą skąd codziennie jest transmisja Apelowa.
  6. Pozdrawiamy wszystkich Jubilatów i Solenizantów.