1. Od kilku dni mamy nowy rok. Chcemy oddać tę nową perspektywę czasu w dobre ręce Matki Bożej Serdecznej, a Ona zaniesie Jezusowi.
  2. W tym roku w ramach tradycyjnej Wizyty Duszpasterskiej (Kolędy) zaplanowaliśmy SPOTKANIA Z WIERNYMI. Będą one połączone z Mszą świętą w intencji tych, z którymi w tym dniu spotkamy się. Podczas takich spotkań, każda rodzina otrzyma specjalny obrazek z błogosławieństwem dla rodziny. Będzie można zabrać do domu wodę święconą i skorzystać z Sakramentu Pokuty. Przy okazji takich spotkań rodzina będzie mogła złożyć ofiarę na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. Ofiarę składamy w podpisanych kopertach, by można było odnotować w kartotece rodzinnej. Plan Spotkań z wiernymi jest wywieszony w gablocie parafialnej. Najbliższe spotkania: Rączki—dziś o 14.00 w kaplicy; 4 stycznia : godz. 9.00 – Chałupy i Taras, godz. 18.00 – blok 28 i 30; 5 stycznia : g. 9.00 – Wola Przedborska, Wymysłów g. 18.00 – blok Sł. Zdrowia, 32 i 34; 6 stycznia : godz. 12.00 – Wojciechów, Borowa, Przyłanki, Ludwików; 7 stycznia : g. 9.00 – Brzostek, Gaj, Jabłonna, g. 18.00 – bl. 36, 38, 4 i 6; 8 stycznia : g. 9.00 – Miejskie Pola, Policzko, Grobla, g. 18.00 – ul. Pocztowa, Mostowa, Wodna, Szkolna, Szczęśliwa; 9 stycznia: g. 9.00 – Nosalewice, Budy Nosalewickie, Wierzchlas i Wygwizdów; g. 18.00 – Turystyczna, Kanałowa, Trytwy, Ogrodowa, Sukiennicza i Leśna; 10 stycznia : g. 12.00 – Kwiatowa, Słoneczna, Nowa, Piotrkowska.
  3. Od pewnego czasu wierni zamawiający intencje Mszy świętej dowiadują się, że najbliższy termin to rok 2022. Proponujemy wprowadzenie praktyki tzw. Mszy świętych zbiorowych (tak jest na Jasnej Górze i w wielu innych parafiach). Msze zbiorowe polegają na tym, że jeden kapłan celebruje kilka intencji. Wartość modlitewna i łaski tych intencji są takie same jak pojedynczej. Proponujemy, by takie intencje były sprawowane w środę (dziękczynne i o błogosławieństwo) i w piątek (za zmarłych). Wierni pytają także o wysokość ofiary za Mszę świętą. Msza święta jest bezcenna, a ofiara jest tylko pewnym symbolem. W wielu parafiach ofiary są wyższe niż u nas (warto wiedzieć, że z ofiary za Msze świętą 15% jest dla p. organisty i 5% dla kościelnego.)
  4. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Podczas każdej Mszy świętej poświęcenie kredy, kadzidła i wody święconej.
  5. W piątek w Domu Formacji 24-godzina adoracja Najświętszego Sakramentu