1. Dziś już druga Niedziela Adwentu. Ciągle zachęcamy do udziału w codziennych Roratach, które są sprawowane o godz. 6.30 i po południu o 18.00. Do udziału w popołudniowych Roratach zachęcamy dzieci. Każdego dnia, podczas roratnich
    spotkań, przychodzi do dzieci „Dziadek Joachim” i opowiada historie biblijne. Pojawiają się także postacie, o których Joachim opowiada.
  2. Dodatkowym i zupełnie wyjątkowym przeżyciem najbliższego piątku będzie obecność roratach ks. Biskupa Ordynariusza naszej Diecezji, biskupa Marka Solarczyka. Ks. Biskup będzie z nami podczas rorat o godz. 18.00, a później weźmie udział w adoracji Pana Jezusa w Domu Formacji. Zachęcamy do licznego udziału na tym wyjątkowym spotkaniu.
  3. Adoracja 24-godzinna, która rozpocznie się w piątek, tym razem, wyjątkowo, zakończy się w sobotę przed roratami o godz. 6.30. Taka zmiana wynika z faktu, że w sobotę w Domu Formacji będzie zjazd ogólnopolski grupy AA (Anonimowych Alkoholików).
  4. W czwartek, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00. Przypominamy, że podczas Mszy świętej o godz. 12.00 przeżyjemy Godzinę Łaski, a podczas Mszy świętej o godz. 18.00 poświęcenie i wręczenie dzieciom przygotowującym się do I-szej Komunii świętej medalików.
  5. Przypominam, że w kancelarii parafialnej są do nabycia Świece wigilijne, które stanowią Wigilijne Dzieło Pomocy. Kupując taką świecę pomagasz dzieciom, które są podopiecznymi Caritasu. Dobrze byłoby, by rozprowadzaniem świec zajmowali się członkowie naszego Zespołu Caritas. Są 4-ry rodzaje świec (małe po 10 złotych, duży walec złoty po 20 złotych, piramida po 20 złotych i kula także po 20 złotych).
  6. Ostatnio pojawiła się osoba, która bezprawnie rozprowadzała opłatki po domach. Jedyną osobą, która ma prawo to czynić jest pan organista.
  7. Już za tydzień Rekolekcje Adwentowe. Poprowadzi je ks. Kanonik Wiesław Skrzypczyk, proboszcz parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ks. Kan. Wiesław zbudował dwa kościoły i częściowo trzeci. Aktualnie trwają prace wykończeniowe świątyni w Ostrowcu. Naszą wdzięczność za rekolekcje okażemy składając ofiarę na tace w dniach rekolekcji.
  8. Przypominamy, że dziś o godz. 19.00 spotkanie Rady Parafialnej.