Kółko Żywego Różańca

Celem kółek różańcowych jest przede wszystkim modlitwa różańcowa w konkretnych intencjach, jak np. o pokój w rodzinach i świecie, o nawrócenie grzeszników, o miłość braterską, itp. Kółka różańcowe są wielkim darem dla parafii, bo jest to wielka armia ludzi, która codziennie modli się i wyprasza potrzebne łaski dla parafii.

Spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12:00

HISTORIA KÓŁEK ŻYWEGO RÓŻAŃCA <więcej>

Koła Żywego Różańca i ich zelatorki:

 1. Przedbórz ul. Częstochowska – Magdalena Ględa
 2. Przedbórz ul. Mostowa 30 – Danuta Stępień
 3. Przedbórz ul. Pocztowa – Alicja Jędruszek
 4. Przedbórz ul. Stara – Danuta Ilnicka
 5. Przedbórz – KŻR męskie – Stanisław Padula
 6. Brzostek –
 7. Chałupy – Anna Kusa
 8. Gaj –
 9. Ludwików – Mirosława Majewska
 10. Miejskie Pola – Barbara Gaj
 11. Miejskie Pola – Magdalena Kwiatkowska
 12. Nosalewice –
 13. Policzko –
 14. Przyłanki – Zofia Radzikowska Gaj
 15. Taras – Irena Żurawska
 16. Wola Przedborska – Henryka Baczyńska
 17. Wola Przedborska – Rozalia Bobras
 18. Wygwizdów – Bronisława
 19. Wymysłów –
 20. Zuzowy – Marianna Obażanek
 21. Róża Różańcowa rodziców 1_Matki Bożej Serdecznej
 22. Róża Różańcowa rodziców 2_Małej Arabki
 23. Róża Różańcowa rodziców 3_Dzieci Fatimskich
 24. Róża Różańcowa rodziców 4_św. Stanisława Kostki
 25. Róża Różańcowa rodziców 5_św. Joanny Berety Molla
 26. Róża Różańcowa rodziców 6_św. Maria Goretti
 27. Róża Różańcowa rodziców 7_św. siostry Faustyny
 28. Róża Różańcowa rodziców 8_św. Matki Teresy z Kalkuty
 29. Róża Różańcowa rodziców 9_św. Rity
 30. Róża Różańcowa rodziców 10_św. Maksymiliana Maria Kolbe
 31. Róża Różańcowa rodziców 11_św. Moniki
 32. Róża Różańcowa rodziców 12_św. Franciszka z Asyżu
 33. Róża Różańcowa rodziców 13_św. Dominika Savio
 34. Róża Różańcowa żon za mężów 1_św. Józefa
 35. Róża Różańcowa żon za mężów 2_św. Jana Pawła II
 36. Róża Różańcowa żon za mężów 3_św. Ojca Pio
 37. Róża Różańcowa żon za mężów 4_o Dolindo Ruotolo
 38. Róża Różańcowa żon za mężów 5_św. Urszuli Ledóchowskiej
 39. Róża Różańcowa żon za mężów 6_św. Klary
 40. Róża Różańcowa dzieci za rodziców 1_Sługi Bożego Wenantego Katarzyniec
 41. Róża Różańcowa dzieci za rodziców 2_św. Jana od Krzyża
 42. Róża Różańcowa Wspólnoty św. Jana Pawła II

„Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.”

Jan Paweł II

„W dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”

Jan Paweł II

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2024

O docenienie daru różnorodności w Kościele
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Za nieuleczalnie chorych
Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

O dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów
Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Za uchodźców
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

O opiekę duszpasterską nad chorymi
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.

Za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli obywatelom, pracując dla integralnego rozwoju człowieka i dla dobra wspólnego, szczególnie troszcząc się o najuboższych i o tych, którzy stracili pracę.

O troskę człowieka o świat
Módlmy się, aby każdy z nas usłyszał i wziął sobie do serca wołanie ziemi i ofiar klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych oraz zobowiązał się do troski o świat, który zamieszkujemy.

Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał ze wszystkich sił synodalny styl życia, jako znak współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i misję łączące księży, osoby konsekrowane i świeckich.

Za osoby, które straciły dzieci
Módlmy się za wszystkich rodziców, którzy opłakują śmierć swojego syna lub córki, aby znaleźli wsparcie we wspólnocie oraz zaznali pokoju i pocieszenia Ducha Świętego.

Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby nadchodzący jubileusz umocnił nas w wierze, pomógł nam lepiej poznać Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym życiu i przemienił nas w pielgrzymów

Watykan, 31 grudnia 2022 r.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksego

Proboszcz: Ks. Henryk Dziadczyk

ul. Kościelna 1
97-570 Przedbórz

kancelaria@parafiaprzedborz.info.pl
44 781 20 03

Kancelaria Parafialna Czynna:
poniedziałek-piątek
– przed południem od 8.00 do 9.00
– po południu od 17:00 do 18:00
sobota – sprawy pilne
niedziela – przyjmujemy jedynie na Msze Św.

Ksiądz „dyżurny” w sprawach pilnych (pogrzeby, chorzy) – tel.510 984 153