W ostatnim czasie mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu pięknych wydarzeniach. Co pewien czas organizujemy różne kursy, których celem jest odnowa wiary i pogłębienie więzi z Jezusem , naszym Panem. Cyklicznie zachęcamy do spotkań modlitewnych w ramach chociażby „Modlitwy Uwielbienia”. Powstało wiele wspólnot, których zasadniczym celem jest odbudowa relacji z Panem Bogiem.
Pięknym przeżyciem był „Festyn Ewangelizacyjny”, który zgromadził wielu parafian a także gości z różnych zakątków naszej diecezji a także spoza diecezji. W bogactwo wydarzeń wpisała się także ubiegła niedziela. Mieliśmy okazję spotkać się i wysłuchać pięknych świadectw znanego aktora polskiej sceny, p. Dariusza Kowalskiego, a po południu dane nam było obejrzeć piękny film zatytułowany „Zerwany Kłos”, a po nim spotkać się z aktorką, Magdaleną Michalik, która grała jedną z kluczowych postaci tego filmu. Jej świadectwo  było pełne  bogactwa,  a  zarazem  prostoty,  które  ubogaciło  i  dodało odwagi do kroczenia właściwą drogą życia chrześcijańskiego. Przed nami będzie wiele podobnych przeżyć i doświadczeń duchowych. Już za tydzień organizujemy Kurs  „Nowe Życie”, który wnosi w serce człowieka nowy  zapał  podążania  za  Jezusem  drogą  autentycznego  chrześcijaństwa. Warto  włączać  się  w  to,  co  Opatrzność  Boża  nam  daje,  bo  przecież  przed nami jedyna sensowna doga, a jest nią osiągnięcie nieba.
„Żyć parafią” to znaczy włączać się we wszystko, czym wspólnota, do której należę żyje. Niebawem zwrócę się z prośbą o włączenie się do Rady Parafialnej,  którą  wyłonimy  w  ramach  głosowania.  Skieruję  także  zaproszenie  do Parafian, by włączyć się do grona „Wspólnoty Ołtarza”, którą będą tworzyli dorośli, zarówno jako asysta jak również jako lektorzy czytający Słowo Boże.  Chcemy  także  odbudować  nieco  zaniedbaną  Wspólnotę  Ministrancką. Modlitwą  chcemy  wspierać  istniejące  wspólnoty,  bo  one  stanowią  żywą cząstkę Kościoła Parafialnego. Proszę  wszystkich  tworzących  nasz  Parafialny  Dom  o  modlitwę  i  otwarcie się na działanie Ducha Świętego, który wszystko ożywia i prowadzi

Proboszcz parafii ks Henryk Dziadczyk