Za kilka dni znów dokona się piękne „obcowanie świętych”. W Uroczystość Wszystkich Świętych znów dotknie nas piękna prawda o powołaniu do świętości, a bohaterowie tego dnia będą nas zapewniali o wstawiennictwie u Pana za nami, którzy wciąż pielgrzymujemy po ścieżkach tego świata. Dzień Zaduszny to także obcowanie świętych – tym razem my, pozostający na ziemi, mamy szansę pomóc naszym braciom i siostrom w rychłym „ujrzeniu oblicza Bożego”. Oni pragną tam być wespół z nami. To wielkie święto wzajemnej służby zbawieniu.

Relikwie  mają  szczególne  znaczenie  w  realizacji  „obcowania  świętych”.  Są  to  pamiątki po świętych i błogosławionych, które dla nas pełnią rolę nieustannego świadectwa  Ich  życia  i  dzieła,  jakiego  dokonali.  Kult  świętych,  tak  mocno  wpisany  w naszą pobożność chrześcijańską, spełnia rolę uświęcającą i pobudzającą do aktywności w zdobywaniu Królestwa Niebieskiego. Stąd pobożne ucałowanie relikwii świętego stanowi wyraz naszej więzi i zarazem pokornej prośby o wstawiennictwo u Boga.  
Nasza parafia ma zaszczyt posiadać relikwie aż pięciu świętych. Są nimi: Relikwia św. Aleksego z XVIII wieku, Relikwie świętego Antoniego, świętego Franciszka z Asyżu, świętego Stanisława Kostki i świętego Jana Pawła II, którą posiadamy dopiero od blisko trzech lat.   
Niebawem, bo już 13 listopada, otrzymamy kolejną, a będzie nią Relikwia Małej Arabki, czyli świętej Miriam Baouardy od Jezusa Ukrzyżowanego, która została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 listopada 1983 roku. 17 maja 2015 papież Franciszek kanonizował bł. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego (Marie Baouardy). Czynimy także starania o Relikwie św. Faustyny i mamy nadzieję, że niebawem i ta święta w znaku Relikwii pojawi się w naszej parafii.