W niedzielę 14 czerwca jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodził nasz rodak  ks. Tadeusz Ocimek, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Z tej okazji Ksiądz Jubilat razem z kapłanami celebrował dziękczynną Mszę Świętą w kościele pw. św. Jadwigi Królowej. Przedborską  parafię reprezentowała liczna rodzina Jubilata oraz kapłani na czele z ks. Wiesławem Zalasem

W homilii ks. Piotr Kubicz, proboszcz parafii Dzwola podkreślił wielką rolę kapłana w świecie współczesnym oraz przybliżył istotę kapłańskiego życia, który swoje powołanie winien realizować wpatrując się ciągle w Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Słowa wdzięczności za posługę ks. Tadeusza wyrazili pracownicy i pensjonariusze DPS-u, młodzież, dzieci oraz kapłani.

Ksiądz Tadeusz Ocimek urodził się 2 czerwca 1941r., w Zuzowy, parafia Przedbórz, (d.r.). Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu dnia 12 czerwca 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa P. Gołębiowskiego. Jako wikariusz pracował w Chybicach (1965-1968), Niekrasowie (1968-1990). Proboszczem był w Niekrasowie (1990-1995), Kleczanowie (1995-1997). Od roku 1997 był kapelanem Domu bł. Alberta w Lipowej parafii Ptkanów koło Opatowa. Został mianowany kanonikiem honorowym Sandomierskiej Kapituły Katedralnej w 1991 r. W janowskiej parafii pracuje od kwietnia 2005 roku. Jego życie jest przepełnione dobrocią,  pokorą i radością. Swoją duchową opieką jako kapelan otacza ludzi chorych i niepełnosprawnych pensjonariuszy  DPS oraz Legion Maryi .