Św.  Jan  Paweł  II  bardzo  mocno  akcentował  potrzebę przygotowania  narzeczonych  do  Sakramentu  Małżeństwa:  „Bardziej  niż  kiedykolwiek,  w  naszych  czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia  rodzinnego.  …  Przygotowanie  do  małżeństwa należy  pojmować  i  urzeczywistniać  jako  proces  stopniowy i ciągły. Składa się ono z trzech podstawowych etapów,  którymi  są:  przygotowanie  dalsze,  bliższe  i bezpośrednie” (Familiaris Consortio, 66).

Ojciec Święty Franciszek także wiele troski poświęca małżeństwu i rodzinie. Często swoje słowo kieruje do ludzi młodych, którzy myślą o zawarciu małżeństwa. Szczególnie cenne są uwagi zawarte w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia: „Zachęcam  wspólnoty chrześcijańskie, by uznały, że towarzyszenie narzeczonym na drodze ich miłości jest dobrem dla nich samych. …  Istnieje wiele uprawnionych sposobów organizowania bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a każdy Kościół lokalny rozezna, który z nich jest najlepszy, zapewniając odpowiednią formację, która jednocześnie nie zniechęci młodych do sakramentu.  … Jest to rodzaj „inicjacji”  do  sakramentu  małżeństwa,  który  zapewni  im  niezbędne  elementy,  aby mogli go przyjąć z najlepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością” (Amoris Laetitia, 207).  

Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła zasady dotyczące przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Są one normą obowiązującą we wszystkich diecezjach: „Niezależnie od katechizacji w szkole, należy w każdej parafii – jako program optymalny – prowadzić dla tej młodzieży roczną katechizację, przedmałżeńską, obejmującą co najmniej 25 spotkań, analogicznie do przygotowania przed I Komunią św., czy przed bierzmowaniem” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 25).

„Jeśli z poważnych racji, nie było możliwe powyższe przygotowanie, należy podjąć skróconą katechizację przedmałżeńską,  w  formie  przynajmniej 10 spotkań” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 26).  

„W  ramach  przygotowania  do  małżeństwa,  należy  przeprowadzić  co  najmniej  trzy  spotkania  z  narzeczonymi,  w  Parafialnej  Poradni  Rodzinnej” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 31).             

Biskup Henryk Tomasik