W piątek, 19 listopada o godz. 17.30 rozpoczną się krótkie rekolekcje o Uzdrowieniu Wewnętrznym, które poprowadzi O. Paweł Drobot. Wszystkie konferencje będą się odbywały naszej świątyni. Zakończenie w sobotę o godz. 20.30.

Nie tylko w trudnym okresie pandemii potrzebujemy czasu na wejście w głąb swojego serca; na ogarnięcie spojrzeniem wszystkiego, co w nim pochowane. 

To ogarnięcie jest wstępem do modlitwy. Chcemy prosić Jezusa, by przyszedł i uzdrowił. Uzdrowił nasze uczucia, wspomnienia, nasze duchowe zranienia, lęki i zaburzone relacje. 

To jednocześnie czas, w którym doświadczamy Bożej miłości, przebaczenia i pojednania: z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze sobą samym. Poznajemy metody wyjścia z destrukcyjnego poczucia winy, syndromu perfekcjonizmu i uczymy się akceptacji siebie samych. Taki jest czas rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego.

Plan rekolekcji:

Piątek 19 listopada

17.30 -Rozpoczęcie

18.00 – Msza święta + Konferencja I (wszystko w kościele)

19.00 – Konferencja II + adoracja (w czasie adoracji spowiedź) Zakończenie ok. 20.30

Sobota 20 listopada

8.30 – Rozpoczęcie (uwielbienie)

9.00 – Konferencja III (przebaczenie) + adoracja

10.30 – Przerwa

11.00 – Konferencja  IV + adoracja

12.30 – Przerwa obiadowa

15.00 – Koronka

Konferencja V

16.30 – Przerwa kawowa

17.00 – Konferencja VI

18.00 – Msza święta + konferencja

19.00 – Adoracja + Modlitwa o uzdrowienie (w czasie adoracji spowiedź + modlitwa wstawiennicza)

Zakończenie ok. 20.30

Paweł Drobot CSsR (ur. 1971) jest dyrektorem Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów oraz Domu Rekolekcyjnego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. Prowadzi rekolekcje parafialne oraz rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Jest także członkiem komisji do spraw ewangelizacji w Konferencji Redemptorystów Europy.