„Idźmy naprzód z nadzieją!”  – pod takim hasłem obchodzić będziemy XVII Dzień Papieski, który odbędzie się 8 października 2017 roku. Szczególnie widocznym znakiem tego święta będzie przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jednak obchodom tego Dnia towarzyszyć będą również liczne wydarzenia duchowe oraz kulturalne organizowane w całym kraju, a także w środowiskach polonijnych poza jego granicami.

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający XVII Dzień Papieski obchodzony 8 października 2017 roku  Umiłowani w Chrystusie Panu!  Siostry i Bracia!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy  naprzód  z  nadzieją!  Zostało  ono  zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego ze swej aktualności.  Nadal  są  dla  nas  bardzo  trafnym  przynagleniem.  Tym bardziej, że jesteśmy ubogaceni przeżyciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku i związaną z nimi wizytą papieża Franciszka  w  naszej  Ojczyźnie.  Ponadto  zakończyliśmy  obchody  Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. Znajdujemy się w jakimś sensie w sytuacji analogicznej do tej po zakończeniu obchodów  Wielkiego  Jubileuszu  Roku  2000,  kiedy  św.  Jan  Paweł  II ogłosił  List  Apostolski  Novo  Millenio  Ineunte  zawierający  wezwanie: Idźmy  naprzód  z  nadzieją!  Każdy  jubileusz  jest  bowiem  nie  tylko wspomnieniem  i  uczczeniem  rocznicy,  ale  nade  wszystko  otwarciem nowej  perspektywy  dla  wiary.  Chciejmy  więc  na  nowo  usłyszeć  dziś wezwanie do prawdziwie chrześcijańskiej nadziei. (…)

Dzięki inicjatywie katechetek Zofii i Bogusławy można było zjeść papieskie kremówki i wesprzeć Dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia. Papieskie Kremówki można było skosztować w Szkole Podstawowej i w niedzielę po Mszy św.  Bóg zapłać katechetkom za piękną inicjatywę jak również cukierni Państwa Różyckich za pomoc.