10 maja przeżywaliśmy kolejny odpust ku czci Matki Bożej Serdecznej. Nie wszyscy nasi Parafianie mają świadomość świętowania odpustu w dniu 10 mają, bo to przecież dość świeża sprawa, parę lat temu zainicjowana na podstawie wypowiedzi ówczesnego Pasterza diecezji, ks. Biskupa Piotra Gołebiowskiego. Nasze świętowanie było tym razem ubogacone obecnością pasterza, ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego, który przybył do naszej Wspólnoty parafialnej z Wizytacją.
Powitaliśmy Księdza Biskupa w progach naszej świątyni podając mu krzyż do ucałowania i kościelne klucze, które są symbolem władzy nad tym miejscem. Ksiądz Biskup pokropił zebranych wodą święconą, a po powitaniu go przez przedstawicieli parafii, wysłuchał „Sprawozdania o życiu parafii”, przedstawionego przez proboszcza.
W godzinach popołudniowych miało miejsce piękne spotkanie biskupa z przedstawicielami grup i Wspólnot działających w parafii, a tuż przed Mszą święta o godz. 18.00 zgromadziliśmy się z niewielką grupą osób na cmentarzu grzebalnym, by pomodlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego, pamiętając o tych spośród nas, którzy już odeszli do Pana.
Ukoronowaniem obecności Ks. Biskupa Piotra w naszej parafii była Msza święta o godz. 18.00, podczas której młodzież w liczbie ponad 90. osobowej Sakrament Bierzmowania, stając się ewangelizatorami.
Bogu niech będą za to spotkanie odpustowe i za wszelkie dobro jakie popłynęło od Matki Bożej Serdecznej do naszych serc. xdzh