ALLELUJA JEZUS ŻYJE!

JUŻ GO WIĘCEJ GRÓB NIE KRYJE!

 

AN POKONAŁ ŚMIERĆ, A ZMARTWYCHWSTAJĄC PRZYNIÓSŁ NADZIEJĘ, KTÓRA
MÓWI, ŻE MIŁOŚĆ JEST POTĘŻNIEJSZA NIŻ ŚMIERĆ I TYLKO ONA MA SENS WE
WSPÓŁCZESNYM, TAK BARDZO ZAGUBIONYM, ŚWIECIE.
W IMIENIU WSZYSTKICH KAPŁANÓW NASZEJ PARAFII ŻYCZĘ WIARY W MIŁOŚĆ,
KTÓRA ZWYCIĘŻA KAŻDY RODZAJ ŚMIERCI

ks Henryk Dziadczyk – proboszcz parafii