19 kwietnia 2018r.  58  osobowa grupa  udała  się do  Ziemi  Świętej, by ucałować miejsca, w których  nasz  Pan,  Jezus Chrystus był, gdzie się urodził i złożył siebie w ofierze za nas.  
Grupa była reprezentantem całej naszej parafialnej Wspólnoty  i  jakby  w  imieniu wszystkich pochyliła się z godnością nad tymi świętymi miejscami.
W  imieniu  wszystkich  ucałowaliśmy  miejsce  Narodzin  Pana, miejsce Jego nauczania i Ofiary złożonej za nas na krzyżu. 

Pielgrzymi odwiedzili Betlejem, Jerozolimę, Morze Martwe, Jerycho, Nazaret, Kanę Galilejską, Tabgha, Góra Błogosławieństw, Karafnaum, Jezioro Genezaret, Hajfę, Tel Aviv, Jaffe.