Raduj się Matko Boża Serdeczna! 30 maja 2020 r. jeden z Twoich synów, ks. Piotr Sinkiewicz, w archikatedrze Częstochowskiej, przyjął święcenia kapłańskie. Jesteś Matką niezwykle bogatą w synów – kapłanów Ziemi Przedborskiej.

Pozwoliłem sobie na takie słowa wstępu, bo wierzę, że cieszy się nasza wspaniała Patronka, Matka Boża Serdeczna, z tego wydarzenia, w którym wraz z kapłanami naszej parafii i dekanatu, a także z udziałem kapłanów – rodaków, uczestniczyliśmy w częstochowskiej katedrze.
Szafarz święceń, ks. Arcybiskup Wacław Depo, nie skrywał radości i wzruszenia z tego wielkiego wydarzenia. Cieszy każdy nowy kapłan, który wchodzi na drogę tak dziś trudną i ze wszystkich stron atakowaną, jaką jest kapłaństwo. W homilii wygłoszonej podczas święceń, arcybiskup zwrócił uwagę na warunki w jakich przyszło nam żyć obecnie. Kościół jest atakowany. Żadna świętość nie znajduje w dzisiejszym świecie szacunku i czci. Obecna sytuacja związana z pandemią stawia nowe zadania, a zarazem pytania: jacy będziemy po? Życzymy nowemu kapłanowi, ks. Piotrowi obfitości Bożych Łask i darów Ducha świętego. xdzh