W ubiegłą środę, 14 lipca, świętowaliśmy piękny Jubileusz: 50-lecie kapłaństwa O. Hadriana (Leona Lizińczyka), z zakonu paulińskiego. W naszej parafialnej świątyni przedborskiej, tak wiekowej i czcigodnej, zgromadzili się przyjaciele O. Hadriana, którzy wraz z Jubilatem i Ks. Biskupem Stanisławem Dziubą, bliskim krewnym O. Hadriana, otoczyli ołtarz Pański, by dziękować za Jego kapłańską posługę.
Tyle dróg przewędrował Ojciec Hadrian po polskiej ziemi jako kapłan, dając wszystkim spotkanym duszom dar Bożego błogosławieństwa, karmiąc ich żywym Bogiem, a zagubionych jednając z Panem i Jego Kościołem. Ojciec Tadeusz Lizińczyk, także bliski kuzyn Jubilata, w wygłoszonym kazaniu ukazał owe ścieżki kapłańskiego życia i wskazał na bogactwo osobowości O. Hadriana. Jego pogodna twarz, pełna uśmiechu, wlewa nieustannie nadzieję w serca spotkanych ludzi.
Chcemy wraz z Maryją, Matką kapłanów, wyśpiewać wdzięczność Bogu za kapłaństwo Ojca Hadriana: „WIELBI DUSZA MOJA PANA I RADUJE SIĘ DUCH MÓJ W BOGU ZBAWICIELU MOIM…”