SPOWIEDŹ  WIELKANOCNA

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU

w godz. od 15:00 do 18:00

w DOMU FORMACJI

Jednocześnie będzie spowiadało dwóch księży. W sali głównej Domu Formacji – wejście główne i Sali Maryjnej – wejście przez oranżerie.

Dla przypomnienia:

Aby uzyskać odpuszczenie grzechów, należy spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Spowiedź wielkanocna trwa aż do Niedzieli Św. Trójcy, jednak stwarzamy możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty tym, którzy bardzo potrzebują tego sakramentu. Musimy jednak stworzyć warunki, by spowiedź nie stała się okazją do zarażenia się wirusem. Przystępowanie do spowiedzi przy konfesjonale rodzi wiele niebezpieczeństw. Należałoby po każdym spowiadającym się dokonać dezynfekcji konfesjonału. W związku z tym, proponujemy spowiedź w pozycji stojącej z zachowaniem około 2 metrów od spowiednika w kościele lub w Domu Formacji w pozycji siedzącej. Wchodzą tylko pojedyncze osoby. Od poniedziałku do czwartku kapłani będą do dyspozycji od godz. 15.00 do 18.00.