Matka Boska Serdeczna
 
W ostatnim czasie bardzo wiele dzieje się w naszym Domu Formacji.  Każdego niemalże dnia DF zapełnia się członkami różnych grup i wspólnot. Są spotkania  cykliczne,  które odbywają  się  w każdym tygodniu, między innymi: Spotkania Anonimowych  Alkoholików,  narzeczonych na Kursie Przedmałżeńskim, spotkania członków  chóru  parafialnego, scholi,  zespołu EMAUS czy Wspólnoty Jana Pawła II. Pewnie nie  wszyscy  zauważyli,  że  w  każdy  poniedziałek odbywały się spotkania formacyjne  Kursu  ALPHA,  w  których uczestniczyło ok.  70 osób.  Co  zyskali? Myślę,  że  każdy  z uczestników mógłby wiele powiedzieć o darach  duchowych, jakie  otrzymali  od  Pana. Wielu z nich pragnęło kontynuować taką formę spotkań. Padła propozycja „SPOTKANIA Z SERDECZNĄ”.  Kto  w  tych  spotkaniach może uczestniczyć? Każdy, kto ma dobrą wolę pogłębienia swojej wiedzy o Matce Bożej, która przecież od 400 lat jest pośród nas. Nie są to oczywiście wykłady w celu przekazania wiedzy o Matce Jezusa, raczej spotkania z Matką, która zawsze prowadzi do Jezusa. Każdy może przyjść. Nie każ Matce Bożej na siebie czekać. Przyjdź, otwórz swoje serce, a zobaczysz jak „dobrze jest być razem”.