19 marca 2017r. w wielkopostne  czuwanie  wpisała  się  obecność  Sióstr  Służek  Najświętszej  Maryi  Niepokalanej  z  Mariówki. Siostry skierowały do nas katechezę i zapoznały, szczególnie młodzież z możliwościami realizacji siebie. Powołaniem służek jest apostolska służba ludziom zwłaszcza w środowisku wiejskim. Siostry starają się naśladować Chrystusa i Jego Matkę, szczególnie w tajemnicy Ich prostego i ukrytego życia w Nazarecie. Ewangelia jest źródłem, z którego czerpią siostry motywację, siły i światło do realizacji swojego powołania i misji w świecie. Pragną od wewnątrz – na wzór zaczynu ewangelicznego – wpływać na chrześcijańskie kształtowanie społeczności ludzkiej. 

Zgromadzenie szczególną uwagę zwraca na szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumienia chrześcijańskiego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz do współdziałania w duszpasterskich zadaniach Kościoła.W dziedzinie społecznej siostry współpracują w wychowaniu dzieci i przygotowaniu młodzieży do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz niosą różnorodną pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym. Więcej informacji na stronie: www.sluzki.pl

Módlimy się wraz z Nimi o nowe powołania zakonne.

Pod wpływem objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN, aby poprzez swoje życie i apostołowanie czyniło zadość wezwaniom z Gietrzwałdu.

Jeżeli i Ty pragniesz wraz z nimi

  • związać głębiej swoje życie z Jezusem przez Maryję
  • dzielić Jej troskę o trzeźwość naszych rodzin
  • wspierać nas i wszystkich, którzy się poświęcają sprawie trzeźwości
  • prosić o nowe powołania do Zgromadzenia Służek Niepokalanej

możesz to uczynić włączając się w modlitewną wspólnotę SOS „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”

Twoja modlitwa będzie cennym darem i przyczyni się

do przemiany świata w duchu Ewangelii.

więcej informacji na stronie: www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl