Rozpoczął się cykl spotkań z WITKIEM WILKIEM w ramach SEMINARIUM WIARY.

Kim jest Witek Wilk? To świecki ewangelizator, znany w całej Polsce, który doświadcza niezwykłych relacji z Bogiem. Jest mężem i ojcem czworga dzieci.

Co mówi o sobie? „Moje doświadczenie jest takie, że każdy człowiek, który zacznie konsekwentnie czytać i traktować poważnie słowo Boże, doświadcza znaków i cudów” – mówił Witek Wilk podczas pierwszego dnia rekolekcji w Wilkowicach. „Spośród wszystkich cudów opisanych w Ewangelii, do tej pory nie widział trzech: chodzenia po wodzie, przemiany wody w wino i przenikania przez materię. Wszystkie inne tak – i to wielokrotnie. Bo Bóg chce działać dziś tak samo (a nawet bardziej), jak przed dwoma tysiącami lat: uzdrawiać, wskrzeszać, dawać tym, którzy Mu wierzą, wszystko, ponad miarę. Dlaczego dziś cuda nie dzieją się tak powszechnie, jak wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi jako człowiek? Bo nie wierzymy Jemu. Bo Go nie znamy, bo nie przyjmujemy z wiarą Jego słowa” – przekonywał.