W piątek, 20 maja 2016 r., grupa naszych parafian, głównie członkowie Wspólnoty św. Jana Pawła II, nawiedziła Sanktuarium  Krwi  Chrystusa  w  Częstochowie.

Spotkanie z największą Relikwią chrześcijańską wypełniła Modlitwa Uwielbienia naszego Pana za dar Ofiary złożonej za nas na Krzyżu. To było dotknięcie znaku naszego  zbawienia,  a  zarazem  spotkanie  z  Miłością Tego, który przelał Krew za każdego z nas. Spotkanie ubogaciło  słowo  konferencji  wygłoszone  przez  dobrze zaznanego nam Ks. Łukasza, który wraz z grupą studentów  głosił  rekolekcje  wielkopostne  w  naszej Parafii.   Historia  Relikwii  Krwi  Chrystusa  jest  niezwykle  bogata.  Zaczyna  się  na Golgocie. Jezus kona na Krzyżu a oprawcy przebijają Mu bok i serce, by potwierdzić śmierć Skazańca. Jeden z oprawców imieniem Longinus otrzymuje łaskę nawrócenia. Po swoim nawróceniu zawiózł on do Mantui ziemię z Kalwarii nasączoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę użytą do napojenia konającego  Jezusa  zakwaszonym  winem.  Z  obawy  przed  profanacją,  Święty ukrył relikwie Męki Pańskiej w ołowianej kasetce i sam zakopał je w miejscu, gdzie dzisiaj mieści się bazylika, a które kiedyś znajdowało się daleko poza murami miasta. Wkrótce potem Św. Longin poniósł śmierć męczeńską i został pochowany w pobliżu relikwii. Odnalezienie Relikwii dokonało się w 804 roku na rozkaz Karola Wielkiego. Na skutek burzliwych wydarzeń Relikwie znów ukryto i w 1048 odkryto je ponownie i umieszczono w specjalnym Relikwiarzu. Do Sanktuarium w Częstochowie cząstka Relikwii dotarła w 1998 roku, a rok później arcybiskup Nowak erygował Sanktuarium.