KOMUNIKAT  SEKRETARIATU  EPISKOPATU  POLSKI

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie.
Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.
Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.  
Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100 rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy cztery części różańca.
Prosimy  wszystkich  wiernych,  aby  licznie  włączyli  się  w  tę  inicjatywę.

Módlmy się wspólnie duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci. Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Prosimy duszpasterzy, aby w  tym  dniu,  przeżywali  w  parafiach  bardziej  uroczyście  nabożeństwo  różańcowe, korzystając z pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Szczegółowe  informacje  na  temat  wydarzenia  można  znaleźć  na  stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl oraz na plakatach i ulotkach, dostarczonych do parafii.

W tej wielkie i pięknej inicjatywie „Różańca do granic” brała udział również nasza wspólnota parafialna.

Z Przedborza grupa wraz z ks Stanisławem udała się na południe polski do Koszarawy. Po Mszy udaliśmy się na szczyt Medralowa na wysokość 1169 mnpm. Radość i modlitwa towarzyszyła wszystkim w trosce o dobro Ojczyzny. Mimo zmęczenia i błota warto było podjąć trud łącząc modlitwę i patriotyzm.