A jednak, nie wszędzie jest pustynia… 3 grudnia 2022 r. rodziny tworzące Domowy Kościół spotkały się na Dniu Wspólnoty w Przedborzu. Takie spotkania są organizowane dwukrotnie w ciągu roku pracy formacyjnej. Można powiedzieć, że takie spotkania są prawdziwym ładowaniem „akumulatorów wiary” – one umacniają i pozwalają wzajemnie się zobaczyć, by mieć poczucie więzi z tymi, którzy podobnie myślą i realizują zadania wynikają[1]ce z Sakramentu Małżeństwu. Tym razem zatrzymaliśmy się przy tematyce będącej samym centrum charyzmatu Ruchu Światło-Życie. ŻYCIE W ŚWIETLE – to te[1]mat rozważań tego dnia wspólnoty. Światłem jest Jezus, który pragnie być obecny w naszym życiu. Świadomość, że On jest, bardzo pomaga pokonywać trudy życia i patrzeć z nadzieją na każdy dzień. Odnajdujemy Go prze[1]de wszystkim w liturgii Eucharystycznej jako Światło. Przemawia do nas w Słowie Bożym i karmi nas swoim Ciałem. Znaki jakie odnajdujemy w czasie celebracji Mszy Świętej mocno przemawiają do nas i zachęcają do powtarzania ich w czasie celebrowania uroczystości religijnych w rodzinnym gronie, np. w czasie świąt Bożego Narodzenia. xdzh