W przyszłym roku odbędą się w naszej Ojczyźnie ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, które zostały zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II. Tradycją Światowych Dni Młodzieży jest przyjmowanie młodych na nocleg przez życzliwe rodziny. Choć do spotkania pozostało 9 miesięcy (pielgrzymi będą u nas gościć w dniach 20-25 lipca), już teraz musimy zaplanować ich rozlokowanie w konkretnych parafiach. Dlatego prosimy o zgłoszenie do księdza Proboszcza gotowości przyjęcia młodych pod swój dach i zapewnienie im noclegu. Rodzina przyjmująca pielgrzymów powinna zagwarantować miejsce do spania (miejsce na karimatę) z dostępem do łazienki, oraz zapewnić śniadanie i kolację. Uczestnicy ŚDM są pielgrzymami, nie oczekują komfortowych warunków.

    Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia gości, sposobu porozumiewania się z pielgrzymami i bezpieczeństwa, opisane są w przygotowanych ulotkach, w których znajduje się specjalny formularz, który po wypełnieniu można pozostawić u ks. Proboszcza. Bliższe informacje dotyczące przyjęcia pielgrzymów można również uzyskać na stronie sdm2016.radom.pl.

      W nawiązaniu do komunikatu ks. Biskupa, pragnę już dziś ogłosić, że w czasie światowych Dni Młodzieży będziemy gościć 60.osobową grupę młodych ludzi z Republiki Południowej Afryki. Osoby, które się zgłoszą otrzymają specjalne broszurki z fotografiami młodych ludzi z Afryki. Do tego wydarzenie będziemy się intensywnie przygotowywali.