Słowa Jezusa Chrystusa: „Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” są dla nas zachętą do modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Zachęcam Czcigodnych Księży do częstej modlitwy w tej intencji. Bardzo proszę o to, abyśmy w I Czwartek miesiąca sierpnia zjednoczyli się we wspólnej modlitwie o dar nowych, dobrych powołań, także do naszego Seminarium. Proszę, abyśmy w tym dniu ofiarowali nasze osobiste adoracje oraz umartwienia w tej intencji. Polecam także włączenie tych intencji do modlitwy wiernych we wszystkie dni miesiąca sierpnia. Proszę także wspólnoty Kół Żywego Różańca o codzienną modlitwę w tej ważnej intencji.

Biskup Henryk Tomasik