W dniach od 20 do 25 lipca, w ramach Światowych Dni Młodzieży (dni w diecezji), 58 osobowa grupa z Republiki Południowej Afryki przebywała na terenie parafii Przedbórz. W gronie naszych Gości z RPA był z nami kardynał Wilfrid Napier, biskup Victor Phalana i biskup Stanisław Dziuba. Ten ostatni jest rodakiem parafii i ten fakt spowodował, że właśnie nasza parafia miała zaszczyt gościć tak wspaniałych ludzi.  
Założeniem „Dni w diecezjach” była integracja , wspólna modlitwa i wymiana darów duchowych i kulturowych. Wszystkie te założenia znakomicie odnalazły swoje spełnienie podczas dni spędzonych w Przedborzu. Przez wszystkie te dni nasza młodzież, wraz z grupą południowoafrykańską, pielgrzymowała, śpiewała, nawiązywała dialog i budowała piękne relacje, które znalazły swoje ukoronowanie w ostatnim dniu wspólnej radości. „Morze łez” popłynęło na pożegnanie, a słowa, jakimi się obdarowywali młodzi, świadczyły o niezwykłym działaniu Ducha Świętego, dla którego nie ma barier językowych, czy jakichkolwiek innych – jest jedna wiara i jeden Kościół. 

Szczytem tych przeżyć był dzień 24 lipca. O godz. 18.00 przeżyliśmy Drogę Krzyżową, a podczas niej Ks. Kardynał Wilfrid Napier, biskupi z RPA oraz nasz Pasterz ks. Biskup Henryk Tomasik dokonali poświęcenia kompleksu Dróżek Modlitewnych z Drogą Krzyżową w plenerze placu parafialnego. Po uroczystym poświęceniu Drogi Krzyżowej, na Golgocie sprawowaliśmy Eucharystię pod przewodnictwem kardynała Wilfrida Napier, z udziałem naszego Pasterza biskupa Henryka Tomasika oraz biskupa Stanisława Dziuby i  biskupa Victora Phalany, 14 kapłanów z RPA oraz kilku kapłanów naszej diecezji. Eucharystii towarzyszyły piękne śpiewy wykonywane przez Gości z Afryki, naszego chóru i scholi. Szczególnym przeżyciem była procesja z Ewangeliarzem oraz procesja z darami, którą przygotowała grupa afrykańska ze śpiewem i tańcem liturgicznym. Kardynał w wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie takich spotkań dla wzajemnego odnalezienia siebie jako wspólnoty Kościoa. Ks. Biskup Ordynariusz nadał naszej Drodze Krzyżowej przywileju zyskiwania odpustu.