Dziś wyrusza pielgrzymka piesza z naszej parafii na Jasną Górę?
Wielu czeka na tę chwilę cały rok. Świetnie, ale warto przy okazji pielgrzymki przypomnieć sobie istotną treść wiążącą się z pieszym pielgrzymowaniem: SĄ TO REKOLEKCJE W DRODZE. Ten fakt wyznacza pewien kierunek myślenia o pielgrzymce i sposób jej przeżywania.
Od wieków ludzie udawali się na pieszo do miejsc świętych. Były pielgrzymki do grobu świętego Piotra w Rzymie i innych apostołów. Były pielgrzymki do miejsc objawień Matki Bożej. Pielgrzymowano nawet do Ziemi świętej, by pokłonić się miejscom życia, męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Pielgrzymki najczęściej miały charakter pokutny, były traktowane jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy.
Warto o tym wszystkim pamiętać udając się na pieszą pielgrzymkę.
Warto mieć intencje pielgrzymowania. Warto nastawić się na trud pielgrzymowania, nie szukając wygód, ale przyjmując z pokorą wszelkie trudy i wymagania, w tym także stawiane przez przewodników pielgrzymki. Chodzi o to, by pielgrzymka była umiłowana przez naszego Pana Jezusa i przez Jego Matkę. xdzh