„PŁOMIEŃ MIŁOSIERDZIA” – to symboliczny znak tegorocznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Już po raz dwudziesty trzeci mamy okazję włączyć się w cenną  inicjatywę  Caritas  w  Polsce.  Nabywając  świece  Wigilijnego  Dzieła  Pomocy Dzieciom, wspieramy programy leczenia, dożywiania, wypoczynku dzieci oraz inne dzieła RADOMSKIEJ CARITAS. Z tej formy pomocy w roku ubiegłym skorzystało ponad 800 dzieci.

Niech świeca paląca się na wigilijnym stole będzie widzialnym znakiem  naszej  wspólnej  troski  o  młodych.  Po  wigilijnej  wieczerzy,  w  Święto  Bożego Narodzenia ta mała świeca, zaniesiona na groby najbliższych będzie wyrazem jedności z tymi, którzy nas kochali i czynili miłosierdzie żyjąc między nami. Świece rozprowadzać będą przedstawiciele naszego parafialnego Caritas, ale można je nabywać także w kancelarii parafialnej bądź w zakrystii w kwocie 5 zł świeca mała i 15 zł świeca duża.