1. Mimo wnikliwych badań, nie odkryto żadnego śladu farby na materiale. W odległości 10 cm od obrazu widzi się wyłącznie surowy materiał z maguey, barwy znikają. Badania naukowe nie są w stanie stwierdzić pochodzenia barw, które tworzą obraz, ani też pierwowzoru, z którego mógłby być namalowany.
  1. Promień lasera skierowany z boku nad materiałem, pozwolił ustalić, ze barwa unosi się w powietrzu, nad powierzchnią Tilmy;
  2. Włókno z maguey, z którego zrobiony jest obraz, ma już prawie 500 lat, a naukowo potwierdzony wiek trwałości włókna z maguey używanego do dzisiaj, nie przekracza 30 lat.
  3. Studia oftalmologiczne przeprowadzone nad oczami Maryi dowiodły, że gdy się przybliża światło, źrenica w oku cofa się, gdy się zabiera światło na powrót rozszerza się, dokładnie tak, jak to się dzieje z żywym okiem.
  4. Temperatura włókien z maguey, z których zrobiona jest Tilma wynosi 36,6 °C.
  5. Konfiguracja gwiazd nad Meksykiem w dniach objawień odpowiada ich
    układowi na płaszczu Maryi na obrazie.
  6. W oczach Dziewicy odkryto miniatury postaci, które zidentyfikowano na podstawie dokumentów historycznych; są to dwie sceny, które powtarzają się w obydwu oczach. Główną postacią jest biskup Zumarraga, przed którym Juan Diego otwiera swą Tilmę.