W sobotę ( 3 czerwca 2017r. ) o godz. 18:00 Mszą świętą rozpoczęła się adoracja przed Zesłaniem Ducha Świętego. Najświętszy Sakrament był wystawiony w Domu Formacji gdzie była modlitwa uwielbienia, czytania i rozważania fragmentów Pisma Świętego o Duchu Świętym. Adoracja trwała do północy i zakończyła się Mszą świętą (wotywna do Ducha Świętego).

9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego – 4 czerwca 2017r. rozpoczyna się modlitewna nowenna do Ducha Świętego.

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym Kościoła.  — Jest to modlitwa polecona przez samego Pana Jezusa w dniu Wniebowstąpienia.

„Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

— » ‚Słyszeliście o niej ode Mnie —  mówił — Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym’. — „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi”.«

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

Pięćdziesiątnica jest zakończeniem Świąt Wielkanocnych.