1. Informacje, jakie od kilku dni docierają do nas, są bardzo niepokojące. Każdego dnia odnotowujemy narastającą ilość zakażonych Covidem-19. Rygory sanitarne jakie w ostatnich dniach zostały nałożone na społeczeństwo są bardzo trudne i bolesne, jednak wiemy, że mają one na celu zminimalizowanie rozszerzania się epidemii. W związku z tym musimy bezwzględnie wypełnić zasady jakie obowiązują parafie. Podstawą jest miłość do drugiego człowieka. Limit osób obecnych jednocześnie w naszej świątyni podczas nabożeństw to 22 osoby (1 osoba na 20 m2 ). Wszyscy obecni w świątyni są zobowiązani do posiada maseczek oraz dystansu (ok. 1,5 metra) odległości od drugiej osoby.
  2. Przyjmujemy w duchu jedności z Kościołem także decyzje Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w tym zakresie.
  3. Celebracja Wielkiego Czwartku rozpocznie się o godz. 18.00. W Wielki Czwartek sprawujemy Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej z udziałem tylko 22 osób. Następnie przeniesiemy Pana Jezusa do Ciemnicy, gdzie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Pamiętajmy w tym dniu o gorliwej modlitwie za kapłanów. Zachęcamy do jednoczenia się z Liturgią Mszy świętej drogą internetową.
  1. Wielki Piątek rozpoczniemy Drogą Krzyżową o godz. 17.00 na Dróżkach modlitewnych —rozważania będziemy mogli słuchać i oglądać także dzięki łączności internetowej. W Wielki Piątek, poza liturgią, udzielić można Komunii Świętej tylko chorym.
  2. W Wielki Piątek podczas adoracji Krzyża nie ma ucałowania krzyża. Uczyni to tylko główny Celebrans. Stosujemy tylko przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Na zakończenie Liturgii przenosimy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Po zakończeniu Liturgii zaśpiewamy Gorzkie Żale. Adoracja potrwa do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.
  3. Celebrację Wigilii Wielkanocnej (Wielkiej Soboty) rozpoczniemy o godz. 18.00. Zmienia się celebrowanie Liturgii Wigilii Paschalnej. Nie będzie Liturgii Ognia, a jedynie zapalenie Paschału i śpiew Exultetu, następnie Liturgia Słowa oraz Liturgia Eucharystyczna z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu świętego. „Zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Ze względów sanitarnych święcenie pokarmów wielkanocnych odbędzie się na zewnątrz, wokół kościoła. Kapłan odmówi modlitwę w świątyni i przejdzie z wodą święconą, by pokropić pokarmy. Święcenie pokarmów odbędzie się o godz. 9.00, 10.00 i 11.00. Poświęcenie pokarmów odbędzie się także na wioskach od g. 9.00. Zapraszamy do udziału w adoracji Pana Jezusa w Grobie drogą internetową. Pan Jezus będzie cały czas widoczny na ekranie domowych monitorów komputera lub telewizora.
  4. Wielkanoc. Procesja rezurekcyjna odbędzie się w skromnej formie. Na zewnątrz udaje się przewodniczący liturgii z Najświętszym Sakramentem, duchowni i ograniczona asysta (z zachowaniem odpowiednich odległości). Obchodzą kościół jeden raz, a pozostali wierni pozostają wewnątrz kościoła wykonując wielkanocne pieśni. Początek Mszy świętej Rezurekcyjnej o godz. 6.00 z udziałem 22 osób. Przypominamy, że codziennie transmitujemy Msze świętą i wszystkie obrzędy liturgiczne Triduum Paschalnego.
  5. W tym roku przeżyjemy 24 GODZINY MĘKI PANA JEZUSA na podstawie objawień Luizy Piccarety. Początek w Wielki Czwartek o godz. 16.45 w Domu Formacji, zakończenie w Wielki Piątek o godz. 17.00 także w Domu Formacji.
  6. Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które drogą elektroniczną lub bezpośrednio składają ofiary na naszą Parafię.
  7. Dziękuję Wspólnocie KŻR za złożoną ofiarę na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
  8. Pozdrawiamy wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.