Tydzień  temu  odbyły  się  dni  skupienia  dla  uczestników  Kursu  Szafarzy  Komunii świętej. W Kursie wzięło udział ponad 40 uczestników, w tym dwóch z naszej parafii.
Wszystko rozpoczęło się w 2005 roku. W Kościele trwał ogłoszony przez papieża Jana Pawła II Rok Eucharystii. Ojciec Święty, ogłaszając ten rok, zachęcił do refleksji nad znaczeniem Eucharystii w życiu Kościoła. W odpowiedzi na tę inicjatywę diecezja radomska ogłosiła pierwszy nabór dla świeckich szafarzy Komunii św. Było ich wówczas 72. Ich opiekunem był ks. Sławomir Fundowicz, ówczesny kanclerz kurii biskupiej w Radomiu. Dziś ta wspólnota liczy 174 szafarzy, a niebawem przekroczy liczbę 200 mężczyzn, którzy  udzielają  Komunii  św.  podczas  nabożeństw  w  kościołach  parafialnych,  a przede wszystkim zanoszą ją do domów, gdzie oczekują ich chorzy, którzy nie mogą przyjść do kościołów. Na kolejną odsłonę kursu proboszczowie zgłosili niemal 50 nowych kandydatów.
Kurs na nadzwyczajnych szafarzy obejmuje kilka spotkań i wykładów. Są to między innymi zajęcia z Pisma Świętego, teologii moralnej, patrologii, prawa kościelnego, a także liturgiki. Kandydaci poznają przepisy odnoszące się do ich posługi. Mają również zajęcia praktyczne odnoszące się do udzielania Komunii św. podczas liturgii w kościele oraz udzielania jej, gdy przychodzą do domu osoby chorej – wyjaśnia ks. Tomasz Herc, wykładowca liturgiki w radomskim seminarium, sekretarz bp. Henryka Tomasika i organizator kursów.