4 grudnia święty Mikołaj, jeden z najbardziej znanych i kochanych świętych przekroczył próg naszej świątyni, by obdarować dzieci słodkościami. Na pewno jeszcze zapuka do wielu domów. Z czym wówczas przybędzie? Zapewne, jak zwykle, będzie miał wór prezentów, którymi obdaruje grzeczne dzieci. Owszem, tak pewnie będzie, ale warto zauważyć, że ten niezwykły święty, chce nam dać coś jeszcze bardziej cennego – chce nam dać „szkołę Świętego
Mikołaja”. Swoją niezwykłą postawą wobec ludzi, szczególnie  ubogich  i  pokrzywdzonych,  chce  nam  przypomnieć,  że miłość to dar samego siebie.

Przypomnijmy    tę  niezwykłą  postać.  Mikołaj  urodził  się  w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców,  uproszonym  ich  gorącymi  modłami.  Od  młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim eposie. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie  tylko  gorliwością pasterską,  ale  także  troskliwością  o  ich  potrzeby  materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały.

Relacja fotograficzna z odwiedzin Świętego Mikołaj w naszej świątyni.