MARYJO, JESTEŚ PIĘKNA!

Maryjo, wyszłaś z rąk Boga
Taka piękna jak wiosna
Czysta, radosna i święta
Słońcem łask napełniona
Niepokalanie Poczęta

Wszystko to, co wyszło z rak Boga
Jest przyjemne i święte
Jak piękny jest cały świat
Jak Ty jesteś Maryjo
Wiecznej wiosny najpiękniejszy kwiat

Bądź pozdrowiona Córko Boga Ojca
W rozbudzonej już wiośnie
Wstającej ze snu ziemi
W radosnych barwach kwiatów
W śmiejącej się do nas zieleni

MAJ – MIESIĄCEM MARYI