Od  piątku do niedzieli (16-18.09.2016r.)  trwał  Kurs  Nowego  Życia.    Doniosłość  tego  wydarzenia nie da się umieścić w ramach opisów,  jakie  zwykliśmy  czynić  przy podobnych  okazjach.  Ma  on  bowiem  znaczenie  przede  wszystkim duchowe.  Wielu  uczestników, doświadczywszy takich rekolekcji (tak należy je określić), stwierdza, że ich życie  musi  się  radykalnie  zmienić.  Jest  to  jakby  naturalna  odpowiedź na treść, jaka dotarła do uczestników takiego Kursu.

Podczas przeżytych  dni Kursu dotarła do uczestników znakomita prawda, że „jestem kochany  przez  Pana  Boga miłością  bezwarunkową i  bezinteresowną.” Bóg kocha takiego jakim jestem w tej chwili i będzie mnie kochał mimo moich błędów, nieprzemyślanych decyzji i podjętych działań. Nigdy i nikt nie może powiedzieć, że nie jest kochany przez Boga.  Tak było od momentu stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Pana Boga i nic się nie zmieniło nawet wówczas, gdy człowiek na skutek grzechu pierworodnego odszedł od Boga. Prawda o miłości  Pana  Boga wobec  człowieka  została  ubogacona  dziełem zbawienia. Syn Boży z miłości oddał za każdego z nas swoje życie, oddał za darmo, a wszystko po to, byśmy mogli wrócić na drogę Dziecięctwa Bożego.  Kurs Nowego Życia przybliżył nam prawdę o tym, że JEDYNYM ZBAWICIELEM JEST JEZUS CHRYSTUS. xhdz

Informacja o organizowanych kursach w zakładce – DOM FORMACJI