Wspólnota Św. Jana Pawła II organizowała „Kurs modlitwy charyzmatycznej” w naszej Parafii w dniach 17-18 czerwca 2016r. w Domu Formacji. W kursie wzięło udział 28 osób. Może na tym kursie zabrakło właśnie Ciebie!?  

Czy umiesz się modlić? Wydaje się oczywistym, że każdy chrześcijanin umie się modlić. Tymczasem,  w  tak  postawionym  pytaniu  chodzi  o  coś głębszego. Chodzi o to, czy Twoja modlitwa rodzi więź z Panem Jezusem, czy jest osobistym spotkaniem?
Tego  typu  zagadnienia  często  podejmują  rekolekcjoniści i animatorzy wspólnot formacyjnych.  
Od piątku do soboty wieczorem uczestnicy Kurs Modlitwy  Charyzmatycznej  nachylali  się  nad między innymi  nad  zagadnieniem  modlitwy.  Te kilkanaście godzin spotkania stało się okazją do niezwykłych przeżyć i duchowych doświadczeń.

Oto świadectwa uczestników:
Poprzez ten Kurs Pan Bóg powiedział mi, że modlitwa jest prawdziwą rozmową z Nim, że to nie jest zwracanie się do odległej osoby, która jest gdzieś daleko. Pan Bóg uświadomił mi, że On jest przy mnie zawsze, zawsze trzyma mnie za rękę i zawsze mogę Mu powierzyć trudne sprawy. I On to usłyszy dlatego, że On jest przy mnie cokolwiek by się działo. On mnie kocha.
Cały kurs, poza tym, że skupił się na modlitwie charyzmatycznej, opierał się na Ewangelii. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Świadomość, że wyjdę z Domu Formacji, wrócę do codziennego życia i będę musiała coś zmienić – to jest najtrudniejsze. Wyjść ze strefy komfortu, stanąć oczy w oczy przed Jezusem i powiedzieć: „Chcę patrzeć w Twoje oczy, prowadź mnie!”  – Ola

Zupełnie nowym doświadczeniem było dla mnie pomoc w prowadzeniu modlitwy. Nigdy  tego nie robiłem, a tu zostałem rzucony na głęboką wodę, ale
jak to mówią, jeśli nie zaczniesz się topić, nie nauczysz się pływać. No i odpłynąłem. – Damian

Poniżej relacja fotograficzna z kursu.

Propozycje kursów organizowanych w naszej Parafii w zakładce „Dom Formacji”.