JERYCHO

RÓŻAŃCOWE

W PRZEDBORZU

W  marcu  tego  roku  nasza  Diecezja podjęła dzieło,  które  nazywa  się  JERYCHEM RÓŻAŃCOWYM.  Jest  to  trwająca  przez  siedem  dni  modlitwa  różańcowa. Jerycho  przyszło  do naszego dekanatu. 16 lipca, czyli w niedzielę nasza wspólnota parafialna, podczas Mszy świętej o godz. 18.00 rozpoczęła JERYCHO RÓŻAŃCOWE. Przez całą noc, aż do godz. 18.00 następnego dnia trwało Wystawienie Najświętszego Sakramentu, a wierni odmawiali poszczególne części różańca  świętego.  O  północy  z  niedzieli  na  poniedziałek  była SPRAWOWANA  PASTERKA JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z udziałem zaproszonych kapłanów Rodaków.

18.00 – Msza Św. w intencji parafian na rozpoczęcie Jerycha Różańcowego
20.00 – Różaniec część I – Tajemnice Radosne
21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem maryjnym
21.30 – czuwanie Młodzi Jana Pawła II
22.30-23.00  –  czuwanie  modlitewne  Wspólnoty  Świętego  Jana  Pawła  II,  Domowego  Kościoła  i  Wspólnoty Mamre
23.00 – Modlitwa za kapłanów, zgromadzenia zakonne i w intencji nowych powołań  – czuwanie Apostolata „Margaretka”
24.00 – Msza Św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych – zaproszeni są kapłani i siostry zakonne pochodzące z parafii
1.00 – Różaniec część II – Tajemnice Światła  
2.00-6.30 – czuwanie modlitewne mieszkańców ulic i wiosek
6.30 – Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00-13.00  –  Eucharystia  odpustowa  ku  czci  św.  Aleksego  –  (wskazane  kazania  o  Różańcu  i
Adoracji Najświętszego Sakramentu). W czasie Mszy Św. nie wystawiamy Najświętszego Sakramentu.
12.00  –  Anioł  Pański  –  (w  zależności  od  przewidzianych  w  parafiach  Mszy  Św.  odmawiamy  w przybliżonej godzinie i łączymy się duchowo w modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem).
13.00 – Różaniec część IV – Tajemnice Chwalebne
14.30 – Droga Krzyżowa
15.00 – Godzina Miłosierdzia
15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – Adoracja Krzyża
16.00 – czuwanie modlitewne dzieci, służby liturgicznej i katechetów
18.00 – Msza Św. na zakończenie Jerycha Różańcowego – po Komunii św. zawierzenie rodzin Matce Bożej.
19.00 – Zakończenie Jerycha Różańcowego

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia  opisanego  w  biblijnej  Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający  Izraelitów  do  Ziemi  Obiecanej  po okresie  niewoli  egipskiej  następca  Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko  przez  siedem  dni  okrążało  przy  głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha.  Siódmego  dnia  od  huku  trąb  potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte. Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda  się  je  zorganizować  grupom  pozostającym  ze  sobą  w  duchowej  łączności.  W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę. W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:
– Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
– O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
– Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
– O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
– O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
– O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.