Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To bardzo potrzebna i wręcz konieczna intencja modlitwy. Chrześcijaństwo jest  obecnie najliczniej religią  na  świecie.  Kiedyś byliśmy wszyscy razem. Niestety, dziś już nie jest tak. W 1054 roku doszło do podziału na wschodzie, a w XVI wieku, w wyniku reformacji powstały kościoły protestanckie.

Dziś istnieje już 41 tys. odłamów i wspólnot kościelnych. Liczbę tę zawyżają liczne niezależnie działające, choć sobie pokrewne wspólnoty protestanckie; często spotyka się z liczbą 21 nurtów (tradycji) protestanckich.
Bardzo trudno jest szacować  dokładną liczebność  wyznawców chrześcijaństwa, ponieważ wiele z odłamów prowadzi w różny sposób statystyki członkostwa, które często nie pokrywają z liczbą praktykujących.  
Z chrześcijaństwem identyfikuje się blisko 32% ludności świata (według raportu z 2011 r.). Według sprawozdania organizacji spośród blisko 2,2 miliarda chrześcijan wyróżnia się: ok. 1,1 mld katolików (50,1% wszystkich chrześcijan i 15,9% światowej populacji),
ok. 800 mln protestantów (odpowiednio 36,7% i 11,6%), w tym:
ok. 279 mln zielonoświątkowcy
ok. 215 mln ewangelikalni
ok. 85 mln anglikanie
ok. 80 mln ewangelicy reformowani
ok. 77 mln luteranie
ok. 74 mln metodyści
ok. 72 mln baptyści (według danych samego kościoła około 100 mln)
ok.  260  mln  prawosławnych  i  wiernych  kościołów  orientalnych (odpowiednio 11,9% i 3,8%),
ok.  28  mln  należących  do  religii  wywodzących  się  z  chrześcijaństwa (głównie Mormoni: 0,7%).