4 września odbył się piąty FESTYN EWANGELIZACYJNY w Przedborzu. Od dwóch lat w organizację festynu włącza się Wspólnota św. Jana Pawła II, a także inne grupy formacyjne działające w parafii.

Organizatorom Festynu przyświeca pragnienie wyjścia naprzeciw dwóm problemom, jakie dotykają nie tylko mieszkańców naszego miasta i okolic, ale całego polskiego społeczeństwa. Jeden z nich dotyczy problemu integracji międzyludzkiej. Sprawa o tyle ważna, że przecież nikt z nas nie chce i może być „samotną wyspą”. Jeśli chcemy wspólnie cokolwiek tworzyć, zmieniać oblicze tej ziemi, to musimy mieć poczucie więzi. Niestety, od lat obserwujemy coraz bardziej narastający proces izolowania się ludzi od siebie. Coś trzeba z tym robić i to natychmiast. Poprzez festyn proponujemy „szkołę bycia razem”, na którą składają się wspólnie przeżycia religijne i kulturalne, wzajemne obdarowywanie się dobrem duchowym, podtrzymywanie w sobie nadziei, a także odnajdywanie swojego miejsca we wspólnocie.

plakat z Festynu Ewangelizacyjnego – 2016r.

Drugi problem dotyczy naszego życia wewnętrznego, a ściśle mówiąc naszych relacji z Panem Bogiem. To jest wielka i kluczowa sprawa. Tak wielu ludzi żyje tylko i wyłącznie „załatwiając” bieżące sprawy egzystencjalne, zapominając zupełnie o życiu duchowym – żyją jakby „Boga nie było”. Skutki takiej postawy są dramatyczne. Życie w taki sposób rodzi pustkę wewnętrzną, co ujawnia się gniewem i nienawiścią wobec otoczenia. Organizatorom festynu chodzi głównie o to, by prawda o Bogu dotarła do tych, którzy są zagubieni i poszukujący sensu życia, bo tylko w Bogu, który daje wewnętrzny pokój i wolność, możemy odnaleźć motywację do twórczej pracy, do czynów miłości i otwierania się na problemy sióstr i braci żyjących obok mnie. Z tym przesłaniem pragniemy dotrzeć do tych, którzy od lat szukają swojego miejsca w Kościele, a także w społeczeństwie. Chcemy im zaproponować „Nowe Życie” i powiedzieć, że nigdy nie jest za późno „zacząć od nowa”, niezależnie w jakim miejscu i stanie jest ktoś obecny.

W realizacji tych celów służą zapraszani Gości i grupy muzyczne. Zapraszając ich stawiamy tylko jeden warunek, a mianowicie ten, by skierowali do uczestników festynu przekaz i świadectwo, że można inaczej żyć – pięknie i bogato wewnętrznie. Taką rolę spełnili ci, których zaprosiliśmy na tegoroczny festyn.

Członkowie Zespołów wokalno-muzycznych TGD i GUADALUPE, pokazali piękno swojej wiary poprzez najwyższy poziom muzyki i bogactwo treści wykonywanych utworów. Mogliśmy zobaczyć jak pięknie i autentycznie można uwielbiać Boga, a jednocześnie mówić o człowieku, w jego wymiarze duchowym i cielesnym. W ewangelizacyjny przekaz włączył się także Raper chrześcijański „Wieczny” z Radomia, który opowiedział o swojej drodze, najpierw pełnej dramatu zagubienia, a następnie pełnej piękna odnalezienia.

Na festynie nie mogło zabraknąć naszych miejscowych twórców. Mieliśmy okazję po raz kolejny posłuchać pięknych śpiewów naszej młodej Wspólnoty scholii parafialnej, chóru i orkiestry z Dobromierza, która zaimponowała wszystkim młodością. Wystąpiły także roztańczone „Żaklinki”, które poruszyły nawet najbardziej osiadłych słuchaczy. W festynowe przeżycia od lat włączają się także druhowie straży pożarnej, dając możliwość wyjazdu z akcją.

Wypełnieniem celów jaki przyświecał Festynowi Ewangelizacyjnemu było dzieło WIELKIEJ EWANGELIZACJI, jaką podjęli po raz kolejny członkowie Nowej Ewangelizacji „DOBRY ŁOTR”, a wraz z nimi Wspólnota Świętego Jana Pawła II działająca w naszej parafii. Poszli ze świadomością, że Pan im mówi: „Idźcie, oto was posyłam…” Nie biorąc nic, poza Księgą Ewangelii, rozeszli się po placu Rynku przedborskiego i przylegających uliczkach, by rozmawiać o „Bogatym w Miłosierdzie Bogu”, który czeka z miłością na nasze powroty – poszli łowić ludzi dla Chrystusa. Połowy były piękne i zachwycające, a ich owoce, mamy nadzieję, będą niezwykle bogate. Za tę wielką pracę duchową jestem wdzięczny całej Wspólnocie Ewangelizatorów: Jesteście piękni idąc z Ewangelią w ręku, z uśmiechem na twarzy i gorącym pragnieniem obfitego połowu dla Chrystusa.

Naszemu Festynowi towarzyszyło przesłanie: „MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”, które nawiązuje do hasła roku kościelnego.

Festynowi towarzyszyło bogactwo stołu, z królującym Kuglem, który bije na głowę inne przysmaki. Ale nie mniej atrakcyjne były inne potrawy, w wśród nich grochówka, przysmaki z grilla, bogactwo ciast i oczywiście „stoisko proboszczowskie” ze smalcem, ciastem drożdżowym i smaczną kiełbasą.

W rodzinie pokarmu dla ducha znalazło się wiele ciekawych książek o tematyce religijnej, a także kalendarz na 2017 rok, pełen ilustracji dotyczących obecności młodzieży z RPA w Przedborzu w ramach ŚDM oraz obrazy z naszą Patronką, Matką Bożą Serdeczną, a także piękne pejzaże Przedborza namalowane przez miejscową malarkę.

Patronat nad Festynem objęła nasza piękna Pani, Matka Boża Serdeczna, która nieustannie nam towarzyszy we wszelkich inicjatywach podejmowanych od lat. To właśnie Ona wskazuje nieustannie na swego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był przez cały dzień wystawiony w Najświętszym Sakramencie i czekał na osobiste rozmowy i spotkania. Uwieńczeniem przeżyć była Modlitwa Uwielbienia, którą poprowadziła Wspólnota Guadalupe z pięknym śpiewem i modlitwą, otwierając nasze serca na obecnego z nami Pana.

W czasie Festynu pojawiła się także NIESPODZIANKA. Dokonaliśmy prezentacji projektu „WIECZERNIKA NOWEGO ŻYCIA”, czyli Domu Rekolekcyjnego, który z woli i podpowiedzi Matki Bożej Serdecznej, mamy nadzieję, niebawem będzie budowany.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu podczas Festynu

Festyn zgromadził wielu ludzi, czasem przypadkowych, ale zasłuchanych i rozradowanych.

CHWAŁA BOGU ZA DZIEŁO NOWEJ EWANGELIZACJI JAKI DOKONAŁ SIĘ PODCZAS FESTYNU.

WDZIĘCZNOŚĆ WOBEC WŁADZ MIASTA ZA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA RYNKU I PIĘKNEJ SCENY NA REALIZACJĘ NASZEGO DZIEŁA.

WDZIĘCZNOŚĆ WOBEC WSZYSTKICH ZAANGAŻOWANYCH W PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG FESTYNU.

Poniżej relacja fotograficzna z festynu.  Foto: Wiesław Domagała