Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia – Dzień Papieski

9 października już po raz 16. w całej Polsce organizowany był Dzień Papieski. Tegoroczne hasło inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia brzmiało „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Tak jak w ubiegłych latach, podczas zbiórek przy kościołach i na ulicach można było sfinansować stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin.

Parafialny zespół Caritas również włączył się w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, który powstaje dzięki otrzymywanym datkom, to nadzieja dla Polski, to nadzieja dla Kościoła katolickiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę 9 października dając ofiarę do puszek.

Za wszelkie ofiary BÓG ZAPŁAĆ!

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października).