CZWARTA PIELGRZYMKA ROWEROWA NA JASNĄ GÓRĘ

od 12 do 13 lipca 2019 r. w ramach pielgrzymki ogólnopolskiej

zapisy u ks. Stanisława