Dnia 14.05.2016 roku o w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze Częstochowskiej wierni zgromadzili się na czuwaniu w oczekiwaniu na Pięćdziesiątnicę, zorganizowanym przez Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre. W archikatedrze zgromadziło się około 3000 osób, wśród nich księża, klerycy, zakonnicy i siostry zakonne z różnych diecezji.

Czuwanie rozpoczęło się Mszą Świętą. W trakcie całego spotkania wielu wiernych dostąpiło łaski Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Natomiast w drugiej części czuwania po kerygmatycznym słowie wprowadzającym, około 300 osób ze Wspólnoty przygotowanych do posługi modlitwą wstawienniczą, modliło się za przybyłych o wylanie Ducha Świętego. Modlitwy trwały do ostatniej osoby a czuwanie zakończyło o godzinie 1:00. Uczestnicy spotkania z wielką radością powrócili do swoich domów, napełnieni mocą od Pana w Trójcy Jedynego.

Dziękuję za wspólną modlitwę wszystkim uczestnikom sobotniego spotkania w Archikatedrze z naszej parafii.