MATYNIA

Ten  rok  będzie  pełen  bogatych  przeżyć.  Koncentracją tych „wielkich przeżyć” będzie obchód 400-lecia obecności  Matki  Bożej  Serdecznej  pośród  tego  ludu  zamieszkującego dolinę nadpilicką w mieście Przedbórz. Gdy w roku 1618 przybyła do tego miasta Matka Boża w słynnym obrazie „z gruszką” lub, jak inni mówią, „z sercem”,  wierni  tej  ziemi  nawiązywali  coraz  bliższe relacje z Tą, która nas zna i kocha, jak kochała własnego Syna. Naród przedborski wiele przeżył z Matką Serdeczną. W tym bowiem czasie nie brakowało dramatów historycznych powiązanych z Polską, ale także miejscowych,  których  ślady  wciąż  są  widoczne.  Były  wojny powstańcze i światowe, były pożary i kataklizmy pogodowe, ale Matka wciąż tu była. Po jednym z pożarów, który  strawił  wszystko,  co  jest  łatwopalne,  znaleziono Jej Ikonę nienaruszoną, jakby chciała powiedzieć, że chce z nami być na długie lata, na dobre i złe czasy. 

Na obchody rocznicy Jej pobytu pośród nas chcemy się dobrze przygotować i mam nadzieję, że wszyscy czciciele naszej Patronki włączą się w te przygotowania. Spotkanie ubiegło niedzielne z tworzącą się Radą Parafialną utwierdziło mnie w przekonaniu, że musimy razem, jako Rodzina parafialna podjąć stojące przed nami zadania.  Tych zadań będzie kilka. W tej chwili trwają przygotowania do prac związanych z konserwacją zabytkowej wieży kościelnej, która jest „perełką architektoniczną”, a zarazem chlubą naszego miasta. Na planowane prace mamy nadzieję otrzymać pomoc finansową od władz zajmujących się zabytkami. Później przyjdzie kolej na elewację zewnętrzną, która będzie wymagała badań stanu fundamentów kościoła, by zabezpieczyć pęknięcia na murach. Trwają także prace związane z konserwacją obrazu św. Antoniego z bocznej nawy kościoła oraz całego ołtarza. W niedługim  czasie  wznowimy  prace  polegające  na  naprawie  chodnika  prowadzącego  od nowych schodów do bramy wejściowej.  Mamy nadzieję, że wreszcie, po uzyskaniu pozwolenia, dokonamy modernizacji Domu Formacji w taki sposób, by wygospodarować więcej miejsca i możliwość używania sceny do celów teatralnych, a także zmienić  sposób  ogrzewania.  To  oczywiście  tylko  niektóre  plany  inwestycyjne.  O innych będziemy rozmawiać z  Radą i podamy je do wiadomości wiernych. Chcąc realizować wyżej wymienione zadania, ta także wywiązywać się z innych zobowiązań parafialnych, powracamy do tzw. „Tacy gospodarczej” w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Już dziś za nią serdecznie dziękuję. xdzh